+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Raziskovalne naloge

Raziskovalno delo v okviru Gibanja znanost mladini na šolski, regionalni in državni ravni je oblika obšolskih dejavnosti, s katero dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje, mu dodajajo praktično vrednost ter se interesno usmerjajo v različna področja znanosti. S tem utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje, ocenijo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se jasno in javno izražati svoja mnenja, razvijajo določene spretnosti, pomembne za življenje in kritično razmišljanje.

Razglasitev 51. Krkinih nagrad in priznanj – 17. 9. 2021

Razglasitev 51. Krkinih nagrad in priznanj – 17. 9. 2021

Z veseljem sporočamo, da so naši dijaki raziskovalci na podlagi ocene članov Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad uvrstili med prejemnike Krkine nagrade in Krkinega priznanja. Krkine nagrade so dokaz kontinuiranega odnosa do znanja in...

več...
Zlato priznanje za raziskovalno nalogo

Zlato priznanje za raziskovalno nalogo

Dijakinja Špela Žunec iz 3. G je na 54. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2020 prejela zlato priznanje za raziskovalno nalogo na področju kemije. Dijakinji in mentorici mag. Mojci Podlipnik iskreno čestitamo za odličen dosežek.

več...
Krkina nagrada in dve Krkini priznanji

Krkina nagrada in dve Krkini priznanji

Znanstveni odbor jubilejnih 50. Krkinih nagrad je za nagrajeno raziskovalno nalogo izbral nalogo z naslovom:  »Program Orange kot orodje za napoved lastnosti molekul«, katere avtorica je dijakinja Špela Žunec iz 3. G razreda. Svojo raziskovalno nalogo bo...

več...
Raziskovalne naloge

Raziskovalne naloge

Če želite poglobiti, nadgraditi svoje šolsko znanje, potem Vas vabim, da izdelate raziskovalno nalogo. To lahko storite pri kateremkoli predmetu. Vaš šolski mentor mora biti profesor dotičnega predmeta, zunanji mentor pa je lahko kakšen zunanji strokovnjak s področja,...

več...
Krkina nagrada našemu dijaku Andreju Planinšku

Krkina nagrada našemu dijaku Andreju Planinšku

Komisija za dodelitev Krkinih nagrad se je odločila, da bo med letošnjimi dobitniki te prestižne nagrade za srednješolske raziskovalne naloge tudi naš dijak, letošnji maturant, Andrej Planinšek. Svoje raziskovalno delo bo predstavil na slavnostnem simpoziju...

več...
Krkina nagrada našemu dijaku Andreju Planinšku

Krkino priznanje dijakinji Pii Pajnič

Poleg Krkine nagrade, ki je namenjena najboljšim raziskovalnim nalogam za srednješolce, je med dobitniki Krkinega priznanja tudi naloga dijakinje Pie Pajnič iz letošnjega 4. A. Tudi ta naloga je nadaljevanje raziskovanja, ki se je začelo pri predmetu študij okolja....

več...
Krkina priznanja za naše dijake

Krkina priznanja za naše dijake

Spoštovani Tilen Lampret, Pika Križnar in Neža Brlan!  Veseli nas, da ste sprejeli izziv in svojo raziskovalno nalogo prijavili na letošnji razpis Sklada Krkinih nagrad. Strokovnjaki so nalogo ocenili in jo uvrstili med tiste, za katere bomo podelili Krkino priznanje....

več...