Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Tuji učitelji – Obogateno učenje tujih jezikov

 

Na naši šoli že vrsto let plemenitimo pouk tujih jezikov z vključevanjem tujih učiteljev. Tako dijakom omogočamo pristnejši stik s tujim jezikom in kulturo. Tuji učitelji, ki so zaposleni na razvojnem centru Zavod za obogateno učenje tujih jezikov, v dogovorjenem obsegu poučujejo na naši šoli.

V preteklosti smo vložili veliko truda v strokovno usposabljanje slovenskih in tujih učiteljev, zato je sodelovanje plodno in predstavlja dodano vrednost v jezikovni ponudbi šole.

Z vključitvijo tujih učiteljev v življenje in delo naše gimnazije se je povečal obseg timskega pouka, povečalo se je število medpredmetnih povezav, uvajamo sodobnejše pristope k pouku, pri slovenščini beremo literarna dela v izvirniku, bolj intenzivno ustvarjamo v tujih jezikih in v slovenščini, širimo obravnavanje kulturno-civilizacijskih tem, postajamo bolj strpni do tujcev. Predvsem pa tako učitelji kot dijaki rastemo v medkulturnem dialogu, se pogovarjamo v najrazličnejših jezikovnih kombinacijah, se osebnostno in profesionalno razvijamo, postajamo bolj odprti do drugačnosti, do novosti.

Že vrsto let razvijamo naslednje cilje:

– razvijanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti,

– obogatitev pouka književnosti pri slovenščini in tujem jeziku,

– razvijanje sporazumevalne zmožnosti v tujem jeziku (vodeni individualni pogovori),

– razvijanje medjezikovnega povezovanja,

– razvijanje strokovne pismenosti,

– oblikovanje avtentičnih gradiv za pouk,

– priprava učnih ur, vezanih na kulturno okolje tujega učitelja,

– pri francoščini priprava dijakov na mednarodni certifikat DELF.

 

Ali si upaš napisati greguerío?

Ali si upaš napisati greguerío?

Pri pouku španščine so dijaki 4. C in E spoznavali življenje in delo španskega pisatelja, novinarja in avtobiografa Ramóna Gómeza de la Serne, ki je začel pisati pri šestnajstih letih. Ustvaril je nov literarni žanr, tako imenovani »krik stvari« (šp. las greguerías)....

več...

Angleška konverzacija

Tudi v letošnjem šolskem letu bo naš tuji učitelj za angleščino profesor William Tomford izvajal tedenske ure konverzacije za vse zainteresirane dijake GJP. Konverzacija je namenjena dijakom, ki želite izboljšati govorno zmožnost v angleščini in radi razpravljate o...

več...

Profesionalno usposabljanje z modeliranjem timskega pouka

Na naši šoli so potekala profesionalna usposabljanja z modeliranjem timskega pouka v okviru projekta Obogateno učenje tujih jezikov II v sodelovanju s tujimi učitelji, ki poučujejo na naši šoli, in sicer 18. 3. 2013 Vloga književnosti pri pouku tujih jezikov kot...

več...
Dostopnost