+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Matura

Na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana izvajamo splošno maturo. Naše dijake pripravljamo na obvezna maturitetna predmeta slovenščina in matematika ter na široko paleto tujih jezikov in drugih izbirnih predmetov.
Splošno maturo vodi tajnik šolske komisije za splošno maturo mag. Tomi Zebič, nagovor.

Priprave na višji nivo pri matematiki

Spoštovani maturanti, v petek, 10. 9. 2021, se ob 14. 15 v učilnici 2 začnejo priprave na višji nivo pri predmetu matematika. Vljudno vabljeni.Antonija Špegel Razbornik, prof. mat.

več...

Matura – JESEN – spremenjene razmere

V članku bomo v nadaljevanju objavljali vse morebitne spremembe glede postopkov prijave in izvedbe mature 2021. Članek bomo posodabljali, zato predlagamo, da si ga zainteresirani občasno preberejo. Stanje na 20. 08. 2021 (zadnje dopolnitev v rdeči) Na oglasni deski je...

več...
Rezultati mature 2021, prijava na jesenski rok

Rezultati mature 2021, prijava na jesenski rok

Uradna razglasitev rezultatov spomladanske mature 2021 bo v ponedeljek, 12. 7. 2021, ob 10h na terasi šole (v primeru dežja v avli prvega nadstropja). Po uvodnem delu bo podelitev spričeval in obvestil potekala na več mestih v avlah šole - razpored po abecedi...

več...
Rezultati mature 2021, prijava na jesenski rok

Pričetek mature

V torek, 4. 5. 2021, bo poteklo pisanje prve izpitne pole pri slovenščini. Izpit bo potekal po pravilih, ki jih določata Pravilnik o maturi in Maturitetni katalog. V skladu s temi pravili se izpit prične ob 9.00. Kandidati pridejo na šolo ob 8.30. Svojo identiteto...

več...

Cenik splošne mature 2021

Za vse kandidate, ki nimajo statusa rednega dijaka! Kandidati, ki nimajo statusa rednega dijaka, krijejo stroške Državnega izpitnega centra (glej spletno stran www.ric.si ali oglasno desko šole) in stroške izvajalca splošne mature (Gimnazija Jožeta Plečnika...

več...
Ciklus filmov o Ivanu Cankarju

Ciklus filmov o Ivanu Cankarju

Televizija Slovenija se je v času izrednih razmer odločila, da na program umesti ciklus filmov o Ivanu Cankarju in njegovih delih, namenjen letošnjim maturantom. Več o tem: https://www.rtvslo.si/rtv/za-medije/sporocila-za-javnost/matura-2020/520549

več...

Razpored PMP

Spoštovani dijaki 4. letnikov, v prilogi je razpored predmaturitetnih preizkusov, ki bodo 10., 11. in 13. 2. 2020. Slovenščino, matematiko in angleščino boste pisali v skladu z maturitetnim razporedom, za ostale teste ali priprave pa sta predvideni po dve polni uri...

več...