Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Medpredmetno povezovanje

Učitelji naše šole so zelo naklonjeni različnim medpredmetnim povezavam. V okviru takšnega sodelovanja učitelji pripravljajo tudi različna učna gradiva za dijake oz. pouk. Znotraj predmetnika imamo predmet študij okolja, ki temelji na medpredmetnem povezovanju biologije in kemije. Sicer pa prihaja do medpredmetnih povezav na podlagi sprotnih posamičnih dogovarjanj. Veliko medpredmetnih povezav počasi postaja stalnica. Na podlagi opravljene sprotne refleksije se iz leta v leto odločamo za ohranjanje uspešnih medpredmetnih povezav, ki jih izboljšujemo in dopolnjujemo.
Do medpredmetnih povezav prihaja tudi na Plečnikovem taboru, ki ga šola organizira v času OIV dnevov ob koncu šolskega leta, medpredmetno sodelujemo pri izmenjavah in ekskurzijah po Sloveniji in v tujini. K širjenju medpredmetnih povezav so pripomogli tudi tuji učitelji. Slovenski učitelji nejezikovnih predmetov in slovenščine so sami prihajali do njih z željo po sodelovanju. Trudimo se povezati tudi tuje jezike. Tako smo v vseh tujih jezikih, ki se poučujejo na naši šoli, in v slovenščini pripravili dve kulturni prireditvi v okviru Plečnikovih dnevov: Kulturni stereotipi in Šubačila (TV-dnevnik z reklamami v slovenščini in v tujih jezikih). Prav tako sodelujemo pri pisanju haikujev za srednješolski natečaj.

Bili smo v Berlinu

Bili smo v Berlinu

V času OIV od 16. do 20. 2. 2015 smo se s skupino 54 dijakov udeležili strokovne medpredmetne ekskurziji v Berlinu, kjer smo ob ogledu znamenitosti preživeli dva nepozabna dneva, na poti tja in domov pa smo nekaj časa preživeli tudi v Pragi, si ogledali Dresden,...

več...
Dostopnost