Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Inovativna pedagogika 5.0

 

Spletna stran projekta je https://www.inovativna-sola.si

Inovativna pedagogika 5.0

Inovativna pedagogika 5.0

Družbene spremembe in življenje v povezanem, hitro spreminjajočem se svetu (Družba 5.0), postavljajo posameznika in družbo pred mnoge izzive, ki jih ne moremo rešiti le z uporabo ustaljenih vzorcev. Svetovni gospodarski forum, druge organizacije in delodajalci ne...

več...

Poročilo za 2019/2020

Kot vsako leto so učitelji po posameznih predmetnih področjih načrtovali izvedbeni kurikul za inovativni oddelek in izdelali mrežni plan izvedbenega kurikula za načrtovano šolsko leto. V nadaljevanju smo predstavili načrt dela za tekoče šolsko leto našim...

več...

Poročilo od delu projekta IP 1:1 v šol. l. 2017/18

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2018 je bilo v okviru projekta IP 1:1 pripravljalno leto. Fokus je bil na usposabljanju aktivno sodelujočih in (drugih) učiteljih in pripravi tehnične infrastrukture in opreme za delo z IKT v IP 1:1 razredu in posledično tudi v drugih...

več...

Pedagoško kolo in uporaba IKT

Model Pedagoškega kolesa Allana Carringtona učiteljem nudi priročne informacije, s pomočjo katerih lahko povežejo posamezno aplikacijo z učnimi dosežki, ki so neposredno povezani s sodobnimi pedagoškimi teorijami. Pri načrtovanju pouka jim pedagoško kolo pomaga...

več...

Netbook razred

Projekt Učenje z uporabo prenosnih računalnikov ali »netbook razred« je triletni pilotni projekt v okviru projekta Informatizacija slovenskega šolstva in je nastal v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Zavodom RS za šolstvo. Je...

več...

Netbook razred v letu 2011-12

V šolskem letu 2011/12 je v »netbook razredu« potekalo učenje s prenosnimi računalniki pri vseh dvanajstih predmetih, ki so predvideni za 2. letnik gimnazijskega izobraževanja. Pri vsakem predmetu je profesorica naredila letni delovni načrt, v katerem je predvidela...

več...
Dostopnost