Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Inovativna pedagogika 1:1

Vodja projekta je ravnateljica Lidija Žigon, koordinatorja sta Simona Granfol in Goran Jablanov.

Projekt inovativna učna okolja, podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1), je razvojno-raziskovalni projekt, sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.

Namen projekta je premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav in tako preseganje pasivne rabe IKT v šolah.

Uporaba sodobnih e-storitev in e-vsebin sama po sebi še ne pomeni spremembe ter uvajanja inovativnih metod poučevanja in učenja, lahko pa ga močno spodbuja in podpira, če so uporabljene tako, da omogočajo aktivno vlogo učencev.

Spletna stran projekta je https://www.inovativna-sola.si

Poročilo za 2019/2020

Kot vsako leto so učitelji po posameznih predmetnih področjih načrtovali izvedbeni kurikul za inovativni oddelek in izdelali mrežni plan izvedbenega kurikula za načrtovano šolsko leto. V nadaljevanju smo predstavili načrt dela za tekoče šolsko leto našim...

več...
Poročilo od delu projekta IP 1:1 v šol. l. 2017/18

Poročilo od delu projekta IP 1:1 v šol. l. 2017/18

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2018 je bilo v okviru projekta IP 1:1 pripravljalno leto. Fokus je bil na usposabljanju aktivno sodelujočih in (drugih) učiteljih in pripravi tehnične infrastrukture in opreme za delo z IKT v IP 1:1 razredu in posledično tudi v drugih...

več...
Pedagoško kolo in uporaba IKT

Pedagoško kolo in uporaba IKT

Model Pedagoškega kolesa Allana Carringtona učiteljem nudi priročne informacije, s pomočjo katerih lahko povežejo posamezno aplikacijo z učnimi dosežki, ki so neposredno povezani s sodobnimi pedagoškimi teorijami. Pri načrtovanju pouka jim pedagoško kolo pomaga...

več...

Netbook razred

Projekt Učenje z uporabo prenosnih računalnikov ali »netbook razred« je triletni pilotni projekt v okviru projekta Informatizacija slovenskega šolstva in je nastal v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Zavodom RS za šolstvo. Je...

več...

Netbook razred v letu 2011-12

V šolskem letu 2011/12 je v »netbook razredu« potekalo učenje s prenosnimi računalniki pri vseh dvanajstih predmetih, ki so predvideni za 2. letnik gimnazijskega izobraževanja. Pri vsakem predmetu je profesorica naredila letni delovni načrt, v katerem je predvidela...

več...
Dostopnost