Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Jeziki štejejo (JeŠt)

V šolskem letu 2017/18 se je naša šola vključila v petletni projekt  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je ob podpori Evropskega socialnega sklada omogočilo razpis »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«, Večjezičnost- JEZIKI ŠTEJEJO.

Večjezičnost oz raznojezičnost (plurilingvizem) gradi sporazumevalno  zmožnost, v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo. Sogovornika lahko preklapljata iz enega jezika ali zvrsti v drugo in izkoristita različna znanja jezikov in sposobnosti vsakega od njiju, vsak se izraža v tistem jeziku, ki ga bolje obvlada hkrati pa razume tudi drugega.
Posameznik uporablja znanje večih jezikov in zna prepoznati besede iz skupnega mednarodnega nabora. Pomaga si lahko tudi z mimiko, gestami … in zna poenostaviti svojo rabo jezika.
Cilj raznojezičnosti je obvladati več jezikov na različnih nivojih in razviti to kot vseživljenjsko dejavnost. Gre za novo obliko sporazumevanja, kjer jezikovna in kulturna znanja, stališča in spretnosti niso ločena med seboj ter pospešuje demokratične procese.
Ker na naši šoli omogočamo učenje mnogih jezikov na različnih nivojih znanja,  smo ena redkih slovenskih gimnazij, ki v sklopu projekta lahko udejanja te sodobne principe v izobraževanju.
Vodja projekta na šoli je Pia Lešnik, profesorica italijanščine.

Vabljeni na spletno stran prijekta: Jeziki štejejo – Languages matter (jeziki-stejejo.si)

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kdo smo? »Naši dijaki se predstavljajo«

Kdo smo? »Naši dijaki se predstavljajo«

Dijaki naše šole so predstavili pomene svojih imen. Predstavljamo imena naših dijakov po abecedi in izvore ter razlage njihovih imen:  https://gjp.splet.arnes.si/leksikon-imen/ Matematiki so ta imena statistično obdelali, podatke primerjali z najpogostejšimi...

več...
Kdo smo? »Naši dijaki se predstavljajo«

EDJ 2021 Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana: »Nomen est omen«

Vodilo letošnjega evropskega dneva jezikov na GJP je bil latinski rek »Nomen est omen«, saj smo želeli dijake povabiti k razmišljanju o arbitrarnosti poimenovanj, imen in tudi besed nasploh, k odkrivanju pomenov v različnih jezikih in različnih kulturah ter se...

več...
Likovne preobrazbe

Likovne preobrazbe

Kaj se zgodi z junakinjami in junaki znanih umetnin, ko jih premestimo v sodobni čas? S tem vprašanjem so se na svojih likovnih preobrazbah ukvarjali dijakinje in dijaki prvih letnikov, ki so  prevzeli vlogo modnih oblikovalcev in slavne osebnosti iz...

več...
Opis operacije

Opis operacije

Projekt Jeziki štejejo (pogodba št. C3330-17-319012 o sofinanciranju izvedbe operacije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020), pod vodstvom dr. Karmen Pižorn, je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij...

več...
Kdo smo? »Naši dijaki se predstavljajo«

Evropski dan jezikov na GJP: Nomen est omen

Kaj je ime? To, čemur roža pravimo, dišalo bi prav tako lepo z imenom drugim; in Romeo, da se drugače kliče, popolnost svojo bi ohranil vso. O, Romeo, zavrzi to ime … (Shakespeare) What's in a name? A rose by any other name would smell as sweet… Ker beseda je simbol,...

več...
Brezplačne jezikovne delavnice

Brezplačne jezikovne delavnice

Filozofska fakulteta v Ljubljani ob evropskem dnevu jezikov prireja brezplačne jezikovne delavnice na daljavo (preko zooma) grščine, švedščine, japonščine, češčine, slovaščine, latinščine, makedonščine, poljščine, romunščine, sanskrta ... ob različnih terminih, vendar...

več...
Vabilo na pomenke o raznojezičnosti

Vabilo na pomenke o raznojezičnosti

Spoštovani starši, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovane dijakinje in spoštovani dijaki! V tem šolskem letu bomo v sklopu projekta Jeziki štejejo začeli z izvajanjem t.i. Tedenskih pomenkov o...

več...
Z jeziki do znanja in mirnega demokratičnega sobivanja

Z jeziki do znanja in mirnega demokratičnega sobivanja

Naša gimnazija sodeluje v nacionalnem projektu večjezičnosti, Jeziki štejejo, ki je tesno povezan z Evropskim centrom za moderne jezike, zato ob njihovi obletnici povzemamo deklaracija o jezikovnem izobraževanju. 9 temeljev jezikovnega izobraževanja, ki jih je...

več...
Poročilo o evropskem dnevu jezikov

Poročilo o evropskem dnevu jezikov

Večino dejavnosti za evropski dan jezikov (EDJ) 2020 smo izvedli v petek, 25. 9. 2020, posamezne ure jezika pa dan prej ali v naslednjem tednu. Dejavnosti v sklopu rednega pouka (brez menjavanja urnika)  je izvedlo 10 profesoric slovenščine in tujih jezikov....

več...
Dostopnost