+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Jeziki štejejo (JeŠt)

V šolskem letu 2017/18 se je naša šola vključila v petletni projekt  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je ob podpori Evropskega socialnega sklada omogočilo razpis »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«, Večjezičnost- JEZIKI ŠTEJEJO.

Večjezičnost oz raznojezičnost (plurilingvizem) gradi sporazumevalno  zmožnost, v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo. Sogovornika lahko preklapljata iz enega jezika ali zvrsti v drugo in izkoristita različna znanja jezikov in sposobnosti vsakega od njiju, vsak se izraža v tistem jeziku, ki ga bolje obvlada hkrati pa razume tudi drugega.
Posameznik uporablja znanje večih jezikov in zna prepoznati besede iz skupnega mednarodnega nabora. Pomaga si lahko tudi z mimiko, gestami … in zna poenostaviti svojo rabo jezika.
Cilj raznojezičnosti je obvladati več jezikov na različnih nivojih in razviti to kot vseživljenjsko dejavnost. Gre za novo obliko sporazumevanja, kjer jezikovna in kulturna znanja, stališča in spretnosti niso ločena med seboj ter pospešuje demokratične procese.
Ker na naši šoli omogočamo učenje mnogih jezikov na različnih nivojih znanja,  smo ena redkih slovenskih gimnazij, ki v sklopu projekta lahko udejanja te sodobne principe v izobraževanju.
Vodja projekta na šoli je Pia Lešnik, profesorica italijanščine.

Vabljeni na spletno stran prijekta: Jeziki štejejo – Languages matter (jeziki-stejejo.si)

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Opis operacije

Opis operacije

Projekt Jeziki štejejo (pogodba št. C3330-17-319012 o sofinanciranju izvedbe operacije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020), pod vodstvom dr. Karmen Pižorn, je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij...

več...
Evropski dan jezikov na GJP: Nomen est omen

Evropski dan jezikov na GJP: Nomen est omen

Kaj je ime? To, čemur roža pravimo, dišalo bi prav tako lepo z imenom drugim; in Romeo, da se drugače kliče, popolnost svojo bi ohranil vso. O, Romeo, zavrzi to ime … (Shakespeare) What's in a name? A rose by any other name would smell as sweet… Ker beseda je simbol,...

več...
Brezplačne jezikovne delavnice

Brezplačne jezikovne delavnice

Filozofska fakulteta v Ljubljani ob evropskem dnevu jezikov prireja brezplačne jezikovne delavnice na daljavo (preko zooma) grščine, švedščine, japonščine, češčine, slovaščine, latinščine, makedonščine, poljščine, romunščine, sanskrta ... ob različnih terminih, vendar...

več...
Vabilo na pomenke o raznojezičnosti

Vabilo na pomenke o raznojezičnosti

Spoštovani starši, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovane dijakinje in spoštovani dijaki! V tem šolskem letu bomo v sklopu projekta Jeziki štejejo začeli z izvajanjem t.i. Tedenskih pomenkov o...

več...
Z jeziki do znanja in mirnega demokratičnega sobivanja

Z jeziki do znanja in mirnega demokratičnega sobivanja

Naša gimnazija sodeluje v nacionalnem projektu večjezičnosti, Jeziki štejejo, ki je tesno povezan z Evropskim centrom za moderne jezike, zato ob njihovi obletnici povzemamo deklaracija o jezikovnem izobraževanju. 9 temeljev jezikovnega izobraževanja, ki jih je...

več...
Poročilo o evropskem dnevu jezikov

Poročilo o evropskem dnevu jezikov

Večino dejavnosti za evropski dan jezikov (EDJ) 2020 smo izvedli v petek, 25. 9. 2020, posamezne ure jezika pa dan prej ali v naslednjem tednu. Dejavnosti v sklopu rednega pouka (brez menjavanja urnika)  je izvedlo 10 profesoric slovenščine in tujih jezikov....

več...
O evropskem dnevu jezikov

O evropskem dnevu jezikov

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem letu jezikov leta 2001. Ta dan je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za...

več...
Noč raziskovalcev na Vodnikovi domačiji

Noč raziskovalcev na Vodnikovi domačiji

Letošnji evropski dan jezikov je bil organiziran na Vodnikovi domačiji v Šiški, kamor smo bili povabljeni tudi dijaki Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana. Program se je začel ob 9. uri zjutraj in končal ob 15. uri. Vsi sodelujoči smo bili razdeljeni v štiri skupine na...

več...