+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Jeziki štejejo (JeŠt)

V šolskem letu 2017/18 se je naša šola vključila v petletni projekt  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je ob podpori Evropskega socialnega sklada omogočilo razpis »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«, Večjezičnost- JEZIKI ŠTEJEJO.

Večjezičnost oz raznojezičnost (plurilingvizem) gradi sporazumevalno  zmožnost, v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo. Sogovornika lahko preklapljata iz enega jezika ali zvrsti v drugo in izkoristita različna znanja jezikov in sposobnosti vsakega od njiju, vsak se izraža v tistem jeziku, ki ga bolje obvlada hkrati pa razume tudi drugega.
Posameznik uporablja znanje večih jezikov in zna prepoznati besede iz skupnega mednarodnega nabora. Pomaga si lahko tudi z mimiko, gestami … in zna poenostaviti svojo rabo jezika.
Cilj raznojezičnosti je obvladati več jezikov na različnih nivojih in razviti to kot vseživljenjsko dejavnost. Gre za novo obliko sporazumevanja, kjer jezikovna in kulturna znanja, stališča in spretnosti niso ločena med seboj ter pospešuje demokratične procese.
Ker na naši šoli omogočamo učenje mnogih jezikov na različnih nivojih znanja,  smo ena redkih slovenskih gimnazij, ki v sklopu projekta lahko udejanja te sodobne principe v izobraževanju.
Vodja projekta na šoli je Pia Lešnik, profesorica italijanščine.

 

Z jeziki do znanja in mirnega demokratičnega sobivanja

Z jeziki do znanja in mirnega demokratičnega sobivanja

Naša gimnazija sodeluje v nacionalnem projektu večjezičnosti, Jeziki štejejo, ki je tesno povezan z Evropskim centrom za moderne jezike, zato ob njihovi obletnici povzemamo deklaracija o jezikovnem izobraževanju. 9 temeljev jezikovnega izobraževanja, ki jih je...

več...
Poročilo o evropskem dnevu jezikov

Poročilo o evropskem dnevu jezikov

Večino dejavnosti za evropski dan jezikov (EDJ) 2020 smo izvedli v petek, 25. 9. 2020, posamezne ure jezika pa dan prej ali v naslednjem tednu. Dejavnosti v sklopu rednega pouka (brez menjavanja urnika)  je izvedlo 10 profesoric slovenščine in tujih jezikov....

več...
O evropskem dnevu jezikov

O evropskem dnevu jezikov

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem letu jezikov leta 2001. Ta dan je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za...

več...
Noč raziskovalcev na Vodnikovi domačiji

Noč raziskovalcev na Vodnikovi domačiji

Letošnji evropski dan jezikov je bil organiziran na Vodnikovi domačiji v Šiški, kamor smo bili povabljeni tudi dijaki Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana. Program se je začel ob 9. uri zjutraj in končal ob 15. uri. Vsi sodelujoči smo bili razdeljeni v štiri skupine na...

več...
Spletna anketa ob dnevu jezikov

Spletna anketa ob dnevu jezikov

Spoštovani dijaki, dijakinje, starši, v okviru evropskega dneva jezikov, ki ga obeležujemo 26. 9., smo pripravili kratko spletno anketo, zato vas vabimo k reševanju. Vaši odgovori so za nas zelo dragoceni in nam bodo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju našega dela....

več...
Spletna anketa ob dnevu jezikov

Natečaj Moja šola je prijazna vsem jezikom

V okviru projekta Jeziki štejejo naša gimnazija razpisuje natečaj za najboljši prispevek z naslovom Moja šola je prijazna vsem jezikom. Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, o tem, da je znanje več jezikov prijetno in koristno, celo nujno, je že leta 1584 v...

več...
Anketa o znanju jezikov

Anketa o znanju jezikov

Spoštovane dijakinje in spoštovani dijaki, GJP sodeluje v nacionalnem projektu Večjezičnost in se povezuje z evropskimi smernicami sodobnega učenja jezikov (materinščine in tujih jezikov), zato bi radi ugotovili, katere vse jezike poznate in/ali obvladate. Naš namen...

več...