Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Šubawski je revija, ki so jo leta 2015 ustanovili dijaki Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana. Od takrat, če sta le volja in zanos, izhaja vsako leto. Nastala je iz dijaške želje po ustvarjanju lastnih vsebin, izražanju stališč, pobud in odzivov tako na intimen notranji kot na skupen zunanji prostor, ki si ga delimo. Šubawski je odraz potrebe po avtonomnem, od šole neodvisnem miselnem ozemlju. Je glasilo, ki daje dijakom glas in priložnost, da izrazijo svojo ustvarjalnost, talente in zanimanja. Ta so na straneh revije oživela v poeziji, kratkih zgodbah, družbeno-kritičnih komentarjih, filmskih, glasbenih in razstavnih kritikah, v fotografijah, kolažih, risbah ter drugih vizualnih delih in še v marsičem. Šubawski je dijaška revija v pravem pomenu besede, brez profesorske cenzure in zunaj okvirov šolskega kurikuluma. Tudi zato odpira svojevrsten prostor svobode in je laboratorij novih idej!

Vabljeni vsi, ki želite sodelovati in prispevati k cilju, da je šola lahko priložnost tudi za več!

Mentorica dr. Nadja Gnamuš

2019/2020, urednica Nuša Rahne
2018/2019
2017/2018, urednica Tina Tomšič
2016/2017
2015/2016, urednica Živa Šketa
2014/2015, urednica Živa Šketa

Dostopnost