+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Na šoli je delo organizirano v okviru planskih koledarjev. Večina dogodkov je planiranih na letnem nivoju, tako da za njih veljajo termini, ki so predvideni v šolskem letnem koledarju. Kljub temu se določeni termini lahko spremenijo, zato je pomembno redno spremljanje obvestil na spletni strani, preko okrožnic, na oglasnih deskah in preko ozvočenja šole.

Šolski letni koledar GJP 2021-2022

Šolski letni koledar GJP 2020-2021

Za maturo je merodajen maturitetni koledar, obvestila v rubriki Matura in obvestila Državnega izpitnega centra.