+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

OIV

Vodja OIV: mag. Dezider Ivanec
OIV so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije. Načrtovane so odprto in omogočajo vključevanje novejših, aktualnejših poudarkov in povezovanja z okoljem. Metode, oblike in tehnike aktivnega učenja se bistveno razlikujejo od metod tradicionalnega pouka. Poudarjajo dijakovo ustvarjalnost in soustvarjalnost, temeljijo na sodelovanju in dobrem medosebnem odnosu med mentorjem in dijaki.
OIV v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur, in sicer morajo dijaki opraviti v prvih treh letnikih po 90 ur, v 4. letniku pa 30 ur. Dijaki morajo v času šolanja obvezno opraviti vsebine, ki so naštete pod naslovom OBVEZNI DEL OIV v skupnem obsegu 110 ur, organizira pa jih Gimnazija Jožeta Plečnika. Šola organizira tudi vsebine, ki jih dijaki prosto izbirajo, navedene pa so pod naslovom VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI.

Obvestilo o OIV od 1. do 3. junija 2021

Obvestilo o OIV od 1. do 3. junija 2021

Od 1. do 3. junija bomo na šoli organizirali OIV. Dijaki prvih in drugih letnikov boste opravljali dejavnosti obveznega dela OIV– vzgoja za družino, mir in nenasilje, državljanska kultura, zdravstvena vzgoja in knjižnična informacijska znanja. Nekateri razredi boste v...

več...

Tečaj CPP in PP – 3. letnik

Dijakinje in dijaki, ki ste se prijavili na tečaj CPP v času zimskih počitnic, se zberete v šoli v jedilnici  v ponedeljek, 17. 2. 2020, ob 9.00. Tečaj CPP boste imeli v ponedeljek, 17. 2., torek, 18. 2., in v petek, 21. 2. 2020, od 9.00 do 12.00. V sredo, 19. 2., in...

več...
Srednješolska ekipa prve pomoči (OIV)

Srednješolska ekipa prve pomoči (OIV)

Dijake vabimo, da se priključijo srednješolski ekipi prve pomoči. Prvi sestanek bo v torek, 1. 10. 2019, 8. šolsko uro v učilnici 18. NAMEN: Razširiti znanje prve pomoči med mladimi, s čimer pridobijo kompetence na področju nudenja prve pomoči in krepijo solidarnost...

več...

Dejavnosti v času OIV – junij 2019

Od 17. do 21. 6. 2019 ni pouka, ampak bodo potekale naslednje dejavnosti: 1. DAN ZA RAZREDNE DEJAVNOSTI – 17. 6. 2019 (organizirajo in obvestijo razredniki)  2. OBVEZNI DEL OIV (udeležba je obvezna za vse razporejene dijake) a) Tri skupine vzgoje za družino, mir in...

več...
Obisk Predsedniške palače v času  OIV

Obisk Predsedniške palače v času OIV

V februarskem terminu za OIV smo dijakom ponudili zelo pestre vsebine. Pri Državljanski kulturi smo v sodelovanju z asistentom Urada evropskega poslanca Lojzeta Peterleta g. Andrejem Černigojem obiskali poleg navedenega urada še Hišo EU, Državni zbor RS ter...

več...

Tečaj CPP in PP – 3. letnik

Dijakinje in dijaki, ki ste se prijavili na tečaj CPP v času zimskih počitnic, se zberete v šoli v avli 1. nadstropja v ponedeljek, 25. 2. 2019, ob 9.00. Glede na število prijav se boste razdelili v dve skupini, ki bosta imeli tečaj v učilnicah 2 in 3. Tečaj CPP boste...

več...

Dejavnosti v času OIV – junij 2018

Od 18. do 21. 6. 2018 ni pouka, ampak bodo potekale naslednje dejavnosti: 1. OBVEZNI DEL OIV (udeležba je obvezna za vse razporejene dijake) a) Tri skupine vzgoje za družino, mir in nenasilje – dijaki 1. G, 2. B in 2. F se zberejo v šoli v učilnicah in ob uri,...

več...