Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Kot vsako leto so učitelji po posameznih predmetnih področjih načrtovali izvedbeni kurikul za inovativni oddelek in izdelali mrežni plan izvedbenega kurikula za načrtovano šolsko leto. V nadaljevanju smo predstavili načrt dela za tekoče šolsko leto našim implementacijskim šolam (Gimnazija Moste in Gimnazija Poljane) in v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom organizirali vstopno evalvacijo in refleksijo močnih in šibkih področij uporabe IKT.

Prvi rezultati evalvacije so nam med drugim dali zanimive rezultate o oceni pogostosti dejavnosti med poukom v inovativnem oddelku po mnenju učiteljev in dijakov. Učitelji so dali na prvo mesto ustvarjalnost, nato kritično mišljenje, individualizacijo in na koncu sodelovanje. Dijaki pa so učne dejavnosti razvrstili malo drugače, na prvem mestu je pri njih kritično mišljenje, nato ustvarjalnost in sodelovanje in na zadnjem mestu individualizacija. Pedagoški inštitut bo na koncu šoli podal podrobno analizo in poročilo.

Šolski projektni tim je imel redna četrtkova srečanja enkrat na mesec, koordinatorja pa enkrat na mesec Vox-konferenco na daljavo z ostalimi koordinatorji v projektu IP 1:1.

Učitelji v projektu so dobili za oddane primere dobre rabe (za minulo šolsko leto) povratno informacijo in Razvojna skupina za kurikul je izbrala najboljše primere, ki so bili predstavljeni koordinatorjem in učiteljem drugih sodelujočih šol v projektu na srečanju Usposabljanju prenašalcev znanja na OŠ Črna na Koroškem 22. 11. 2019.

Najboljši inovativni primeri dobre rabe IKT v projektu so objavljeni na spletni strani projekta in promovirani na FB strani projekta.

Za ravnatelje in koordinatorje projekta je bila izpeljana strokovna ekskurzija v Linz.

Izobraževanja na daljavo v okviru projekta:

1) 9. 10. 2019: Informacijska pismenost

2) 16. 10. 2019: Komunikacija in sodelovanje podprto z IKT

3) 13. 11. 2019: Osnovne nastavitve spletne učilnice Moodle

4) 20. 11. 2019: Uvod v Office 365

5) 11. 12. 2019: Vstavljanje virov v Moodle

6) 18. 12. 2019: Teams in Delve v Office 365

7) 22. 1. 2020: Podatkovna zbirka, naloga in napredne oblike povratne informacije v Moodlu:

– Kriteriji, povratne informacije, razlika med Nalogo in Podatkovno zbirko – Ustvarimo Podatkovno zbirko v Moodlu – Ustvarimo Nalogo v Moodlu – Napredne oblike vrednotenja in povratne informacije v Moodlu:

– Enostavno ocenjevanje – Navodila za vrednotenje (opisniki) – Rubrike (stopnjevanje opisnikov v tabeli)

8) 5. 2. 2020: Outlook (pošta, mape, skupine, koledar, pravila, podpis …) in Forms

9) 12. 2. 2020: Od znanja do kompetenc

10) 11. 3. 2020: Kviz v Moodlu in sestavljanje različnih vrst vprašanj za kviz

11) 18. 3. 2020: Spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja

12) 22. 4. 2020: Preverjanje in ocenjevanje na daljavo (uvodni teoretični del o alternativnih nalogah in primeri v TEAMS)

Kako ocenimo digitalno kopetentnost šole z orodjem SELFIE?

Dostopnost