Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2018 je bilo v okviru projekta IP 1:1 pripravljalno leto. Fokus je bil na usposabljanju aktivno sodelujočih in (drugih) učiteljih in pripravi tehnične infrastrukture in opreme za delo z IKT v IP 1:1 razredu in posledično tudi v drugih razredih na šoli. V okviru rednih četrtkovih srečanj smo imeli poleg sestankov tudi usposabljanja učiteljev z naslednjimi temami: Uporaba Moodla, delo z aplikacijami Padlet, Socrative, Actionbound, Kahoot, uporaba Office 365 in delo v sistemu iOS z uporabo iPadov.

Za učitelje v razredu IP 1:1 smo zagotovili iPade, fizično pripravili učilnice oz. jih posodobili, preizkusili različno programsko opremo in naredili v sodelovanju z učitelji izbor aplikacij, ki jih bomo naložili vsem učiteljem na tablice.

Šolski projektni tim se je udeležil skupnega projektnega usposabljanja v Mariboru in na STŠ Kranj predavanja predstojnika katedre za nevrologijo UL MF prof. dr. Zvezdana Pirtoška z naslovom Mladostniški možgani.

V okviru vox izobraževanja so učitelji dobili možnost vpogleda v delo in obetavne prakse drugih učiteljev. Cilj je, da se tudi in predvsem na ta način, skozi pedagoško prakso, širi koncept inovativne pedagogike 1:1.

Na koncu lanskega šolskega leta smo pripravili in izpeljali srečanje z implementacijskimi šolami za ravnatelje in koordinatorje. Na tem srečanju smo predstavili projekt IP 1:1, delo v okviru projekta na GJP in se dogovorili glede sodelovanja v šolskem letu 2018/19.

V uvodu v novo šolsko leto smo pregledali letne priprave in naredili mrežni načrt uporabe IKT v razredu po posameznih mesecih. Učitelji so imeli tudi dodatno izobraževanje za uporabo tablic v razredu.

Pripravili smo pogodbo za prevzem tablic in se pogovorili o pravilih dela v razredu. Na 1. roditeljskem sestanku smo ga. ravnateljica, koordinatorja in ga. razredničarka predstavili projekt staršem.

 

 

 

Dostopnost