Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Šolska prehrana

 

PRIJAVA NA PREHRANO

Starši ali skrbniki prijavijo dijaka na šolsko prehrano za 1. letnik ob vpisu, za ostale letnike pa z elektronsko prijavo na Portalu za starše v eAsistentu za naslednje šolsko leto.

Med šolskim letom se lahko dijaki prijavijo kadarkoli z izpolnjenim obrazcem, ki ga prejmejo v tajništvu ali na spletni strani šole.

Dijak sproti (dnevno, tedensko ali mesečno) v eAsistentu izbira meni s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga dobi v šoli.

Elektronska prijava za bodoče 2., 3. in 4. letnike je možna do 25. 8. 2024.

Postopek:

eAsistent: Portal za starše

Pregled

Izpolnite prijavnico

Potrdi

 

Starši lahko v zavihku Pregled s klikom na Uredi prijavo urejajo, vse dokler ne poteče rok za oddajo prijave.

 

Dodatna navodila elektronskega zbiranja prijav na prehrano

 

Odločbe o višini subvencije za prehrano NE prinašate v šolo, ker podatke o subvenciji pridobi šola. Vnosi v sistem bodo izvedeni v začetku meseca oktobra 2024.

Polnoletni dijaki, ki nimajo odločbe o državni štipendiji in jim je odločba o otroškem dodatku prenehala veljati s polnoletnostjo, lahko vložijo na CSD posebno vlogo za priznanje pravic do subvencije malice ali pa vlogo za državno štipendijo.

 

Prijavo na šolsko prehrano med šolskim letom izvedete tako, da izpolnite:

  • Prijavo dijaka/-inje na šolsko prehrano v enem izvodu in
  • Prehrana dijakov – pogodba 2024/2025

 

Izpolnjeno Prijavo na šolsko prehrano in Pogodbo o šolski prehrani kadarkoli med šolskim letom prinesete organizatorju šolske prehrane ali pošljete na šolo preko klasične pošte.

 

 

 

PLAČILO PREHRANE

Plačilo prehrane se izvaja na podlagi izstavljene položnice glede na porabo (izstavljena položnica staršem oz. skrbnikom).

 

ODJAVA OD PREHRANE

Trajno odjavo od prehrane dijaki ali starši oz. skrbniki oddajo organizatorju šolske prehrane. Obrazec morajo podpisati starši oz. skrbniki ali polnoletni dijak.

Dnevna odjava – V primeru bolezni oz. odsotnosti je odjava obroka možna za naslednji dan, če dijak odjavi malico do 9.00 ure. Odjava poteka izključno preko eAsistenta s klikom na Odjavo. Če dijaki zamudijo čas za odjavo, so okna za odjavo blokirana. Telefonskih, pisnih ali osebnih odjav od malice za določene dneve šola ne sprejema.

 

Dodatna pojasnila v zvezi s šolsko prehrano

 

V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj ali nejasnosti se obrnite na organizatorko šolske prehrane Andrejo Škof po telefonu: 01/6204-200 ali na e-pošto: prehrana@gjp.si

 

 

 

Uporaba dijaške izkaznice za prevzem malice v jedilnici

Od 2. 11. 2015 bo v jedilnici prevzem malice mogoč le z dijaško izkaznico. Dijaki, ki nimate dijaške izkaznice, lahko uporabite tudi Urbano, vendar jo morate predhodno sinhronizirati v tajništvu. Z uporabo izkaznic bomo med drugim tudi skrajšali čakalno vrsto. Vsi...

več...

Novi Zakon o šolski prehrani, 12. 1. 2013

Z 12. 1. 2013 je začel veljati novi Zakon o šolski prehrani (Ur.L.RS,št.3/2013-ZšolPre-1), ki se bo začel uporabljati 1. 2. 2013. Aktualna novost omogoča za proračunski leti 2013 in 2014 pridobitev subvencije za malico po nekoliko ugodnejših pogojih. Do polne...

več...
Dostopnost