Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Šolska prehrana

 

PRIJAVA NA PREHRANO

Starši ali skrbniki prijavijo dijaka na šolsko prehrano za 1. letnik ob vpisu, za ostale letnike pa z elektronsko prijavo na Portalu za starše v eAsistentu za naslednje šolsko leto.

Med šolskim letom se lahko dijaki prijavijo kadarkoli z izpolnjenim obrazcem, ki ga prejmejo v tajništvu ali na spletni strani šole.

Dijak sproti (dnevno, tedensko ali mesečno) v eAsistentu izbira meni s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga dobi v šoli.

Elektronska prijava za bodoče 2., 3. in 4. letnike je možna do 25. 8. 2023.

Postopek:

eAsistent: Portal za starše

Pregled

Izpolnite prijavnico

Potrdi

 

Starši lahko v zavihku Pregled s klikom na Uredi prijavo urejajo, vse dokler ne poteče rok za oddajo prijave.

 

Dodatna navodila elektronskega zbiranja prijav na prehrano

 

Odločbe o višini subvencije za prehrano NE prinašate v šolo, ker podatke o subvenciji pridobi šola. Vnosi v sistem bodo izvedeni v začetku meseca oktobra 2023.

Polnoletni dijaki, ki nimajo odločbe o državni štipendiji in jim je odločba o otroškem dodatku prenehala veljati s polnoletnostjo, lahko vložijo na CSD posebno vlogo za priznanje pravic do subvencije malice ali pa vlogo za državno štipendijo.

 

Prijavo na šolsko prehrano med šolskim letom izvedete tako, da izpolnite:

  • Prijavo dijaka/-inje na šolsko prehrano v enem izvodu in
  • Prehrana dijakov – pogodba 2023/2024 

 

Izpolnjeno Prijavo na šolsko prehrano in Pogodbo o šolski prehrani kadarkoli med šolskim letom prinesete organizatorju šolske prehrane ali pošljete na šolo preko klasične pošte.

 

 

 

PLAČILO PREHRANE

Plačilo prehrane se izvaja na podlagi izstavljene položnice glede na porabo (izstavljena položnica staršem oz. skrbnikom).

 

ODJAVA OD PREHRANE

Trajno odjavo od prehrane dijaki ali starši oz. skrbniki oddajo organizatorju šolske prehrane. Obrazec morajo podpisati starši oz. skrbniki ali polnoletni dijak.

Dnevna odjava – V primeru bolezni oz. odsotnosti je odjava obroka možna za naslednji dan, če dijak odjavi malico do 9.00 ure. Odjava poteka izključno preko eAsistenta s klikom na Odjavo. Če dijaki zamudijo čas za odjavo, so okna za odjavo blokirana. Telefonskih, pisnih ali osebnih odjav od malice za določene dneve šola ne sprejema.

 

Dodatna pojasnila v zvezi s šolsko prehrano

 

V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj ali nejasnosti se obrnite na organizatorko šolske prehrane Andrejo Škof po telefonu: 01/6204-200 ali na e-pošto: prehrana@gjp.si

 

 

 

Nov razpored malic

V torek, 21. 5. 2019, se spremeni urnik. Sprememba velja do konca šolskega leta. Pouk bo samo dopoldan. Zaradi spremembe urnika je spremenjen tudi razpored malic v jedilnici. Razredi, navedeni v spodnji tabeli, malicajo v jedilnici, ostali v razredih. Ob torkih dobijo...

več...

Malica in kosilo v torek, 7. 5. 2019

Zaradi mature in kasnejšega začetka pouka v torek, 7. 5. 2019, kosila ne bo. Malica bo popoldan med 13.55 in 14.15. 1. B, 1. E, 1. G in 2. A malicajo v jedilnici, vsi ostali v razredih. Jurij Robič

več...

Malica na športnem dnevu, v tednu OIV in na informativnem dnevu

V času športnih dnevov bo za dijake, ki so na športnem dnevu, vsa prehrana odjavljena. Dijaki se lahko na suho malico prijavijo v eAsistentu dva dni pred dogodkom do 9.00. Na izbiro sta meni 5 (mesni sendvič, sadje in voda) in meni 6 (vegi sendvič, sadje, voda)....

več...

Malica v soboto, 26. 1. 2019

V soboto, 26. 1. 2019, je Plečnikov dan, nadomeščanje petka, 3. 5. 2019. Kosila ta dan ne bo. Na voljo bosta dve suhi malici: malica 5 (sendvič s salamo, sadje in sok) in malica 6 (vegi sendvič, sadje in sok). Dijaki se morate na malico naročiti prek e-Asistenta do...

več...

Malica 26. in 27. septembra 2018

26. in 27. septembra bo pouk samo dopoldan. Dijaki, ki bi imeli ta dan po običajnem urniku pouk popoldan, dobijo malico v boksu in jo pojedo v razredu. Ostali malicajo, kot je v navadi - po razporedu. Dijaki, ki imajo športni dan in so se na malico posebaj naročili,...

več...

Malica na športnem dnevu, enodnevnih ekskurzijah

V času športnih dnevov in enodnevnih ekskurzij bo vsa prehrana odjavljena. Dijaki se lahko na suho malico prijavijo v eAsistentu dva dni pred dogodkom in jo v tem primeru prejmejo ob vstopu na avtobus. Vsi ostali morajo malico prinesti s seboj. Jurij Robič

več...

Navodila v zvezi z dijaško šolsko prehrano

Uporaba modula Prehrana v eA za dijake: Izbira menija: Dijak se vpiše v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom, nato pa klikne na levi modul Dijaki. Potem izbere Prehrana in odprejo se meniji, kjer mora, če želi spremeniti meni, najprej odjaviti starega, nato...

več...

Malica in kosilo v času OIV (od 18. do 22. 6. 2018)

V času OIV, od ponedeljka, 18. 6., do četrtka, 21. 6. 2018, so kosila odpovedana. Dijaki, ki ne bi želeli malicati, se morate od malice odjaviti sami najkasneje do petka, 15. 6. 2018, do 9.00. Malica bo na voljo med 10.00 in 12.00. Dijaki, ki ste na ekskurziji v Črni...

več...
Dostopnost