Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Sistem za uveljavljanje pravice do dodatne subvencije za malico poteka  skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS št. 62/10 in 40/11) in Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur.l. RS, št. 110/11).

Dijaki oziroma njihovi starši oddajo vlogo za dodatno subvencijo za malico na pristojnem centru za socialno delo.

Podatek o številki odločbe, obdobju upravičenosti in višini subvencije šola dobi takoj, ko je o pravici odločeno.

Dijaki s subvencijo, določeno s strani CSD, imajo malico brezplačno, in sicer velja za tiste dneve, za katere so malico naročili in jo tudi prevzeli. Za prevzeto malico se šteje prisotnost pri  3. šolski uri, ki ji sledi odmor za malico.

Za naročeno in neprevzeto malico dijaki plačajo polno ceno malice.

Dostopnost