Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Vodilo letošnjega evropskega dneva jezikov na GJP je bil latinski rek »Nomen est omen«, saj smo želeli dijake povabiti k razmišljanju o arbitrarnosti poimenovanj, imen in tudi besed nasploh, k odkrivanju pomenov v različnih jezikih in različnih kulturah ter se dotakniti smiselnosti vpraševanja o identiteti. (Z naslovom pa smo tudi izpostavili latinščino, ki se z letošnjim letom poslavlja kot izbirni jezik na naši gimnaziji.)

Hkrati smo želeli krepiti medsebojne vezi – v vsakem razredu posebej, okrepiti skupnost, ki smo jo lani tako pogrešali – tudi tako, da smo se ponovno in vendar malce drugače predstavili: skozi pomen svojega imena in s tem, da smo si delili osebne zgodbe o svojih imenih.

Pri slovenščini so dijaki raziskovali pomen in izvor svojih imen ter priimkov, pojasnili, zakaj so dobili tako ime, slišali pa smo tudi marsikatero zabavno anekdoto, povezano z osebnimi imeni. Dijaki so poiskali znane osebnosti, s katerimi si delijo ime, in literarna dela, v katerih nastopajo književne osebe z njihovim imenom. Zgodbo izbranega literarnega dela so tudi na kratko predstavili. V nekaterih razredih so izdelali predstavitvene plakate. Maturanti so se osredotočili na raziskovanje pomena imen književnih oseb iz letošnjih maturitetnih romanov Čudežni Feliks in Veliki Gatsby. Pri nadaljnji obravnavi romanov bodo pozorni na to, ali se pomen imen književnih oseb sklada z njihovimi značaji, oziroma raziskovali globljo simboliko imen.    

Pri tujih jezikih so dijaki iskali ustreznice svojih imen v drugih jezikih, predstavili njihove pomene, spoznavali izvor, se seznanili z najpogostejšimi imeni v posameznem jezikovnem okolju, spoznavali posebnosti pri tvorbi imen (sestavljena imena, ljubkovalnice, pomanjševalnice, nadimki …), hkrati pa so izvedeli, da imajo različna kulturna okolja različen odnos do poimenovanj in da so bili tudi časi, ko je prihajalo do nasilnih preimenovanj, na primer slovenskih imen, in kaj je to za posameznike pomenilo. Do teh znanj so se dokopali bodisi z branjem in poslušanjem različnih besedil, raziskovanjem pomenov na spletnih platformah, reševanjem nalog …

Pri sociologiji so dijaki debatirali o jeziku kot o sestavini kulture, o funkcijah jezika in  dojemanju sveta skozi jezik.

Tudi pri biologiji so združili temo o imenih z učno snovjo o poimenovanju in klasificiranju rastlin.

Pri likovni umetnosti in umetnostni zgodovini so izdelali plakate tako, da so izbrani znani umetniški portret reinterpretirali, ga v tehniki kolaža »preoblekli« po svoje, mu dodali poljubne atribute in ga tudi po svoje poimenovali. Te zanimive izdelke smo razstavili po vsej šoli, tudi v izložbenem oknu, ki gleda na glavno ulico.

Vse te dejavnosti so potekale v času rednih ur pouka posameznega predmeta v vseh letnikih in bile razporejene na več dni. Bile so zelo raznolike, saj je bilo razen začetnega osnovnega dogovora vse prepuščeno interpretaciji in ustvarjalnosti posameznih profesorjev, ki so pripravili učna gradiva, in seveda tudi dijakov, ki so izdelali plakate, tabele ter preglednice svojih imen z razlagami pomenov, ki bodo v e-obliki objavljeni na šolski spletni strani.

Dostopnost