+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Na podlagi člena B4 Statuta Dijaške skupnosti Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana sklicujem 8. redno sejo senata DS GJPL v šolskem letu 2018/2019, ki bo v četrtek, 25. aprila 2019, 7. šolsko uro (ob 13.25) v šolski jedilnici.

Predlagani dnevni red:

1. potrditev dnevnega reda

2. poročilo o dogodkih v mesecu aprilu

3. imenovanje volilne komisije

4. priprave na volitve

5. razno.

Seje se obvezno udeleži vsaj en predstavnik iz vsakega razreda. V kolikor se predsednik razreda ne more udeležiti, poišče sebi zamenjavo.

Opravičeni so dijaki, ki imajo to uro napovedano pisno ali ustno ocenjevanje znanja.

Vljudno vabljeni!

Luka Đekić, predsednik DS GJPL