+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Na podlagi člena B4 Statuta Dijaške skupnosti Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana sklicujem 5. redno sejo senata DS GJPL v šolskem letu 2018/2019, ki bo v četrtek, 31. januarja 2019, 7. šolsko uro (ob 13.25) v šolski jedilnici.

Predlagani dnevni red:

  1. potrditev dnevnega reda
  2. informativni dnevi
  3. puloverji – vse informacije
  4. poročilo o debati DS na Plečnikov dan (Živa Poljanšek)
  5. EKO-šola (Jerca Bitenc Babnik)
  6. razno.

 

Seje se obvezno udeleži vsaj en predstavnik iz vsakega razreda. V kolikor se predsednik razreda ne more udeležiti, poišče sebi zamenjavo.

Opravičeni so dijaki, ki imajo to uro napovedano pisno ali ustno ocenjevanje znanja.

 

Vljudno vabljeni!

                                                                                                      Luka Đekić, predsednik DS GJPL