Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

V šolskem letu 2012/2013 na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana že četrto leto izvajamo timski pouk v 4. letnikih pri slovenščini, matematiki in angleščini. Interaktivno timsko poučevanje (ITP) poteka tako, da imajo vsi oddelki v 4. letnikih vsaj eno uro ITP tedensko. Na organizacijski ravni smo oblikovali time dveh učiteljev za posamezni oddelek 4. letnika (za slovenščino, matematiko in angleščino). TP je razporejen po urniku in v tem času je praviloma prosta dodatna učilnica za morebitni občasni vzporedni TP. Učitelji delo spremljajo z mesečnimi poročili timskih parov, ki vključujejo tudi mesečno opisno mnenje o izvedbi TP.Poleg tega timski pouk poteka pri predmetu študij okolja, pri pouku tujih jezikov (francoščina, španščina, italijanščina, angleščina) ob prisotnosti tujih učiteljev (projekt OUTJ) in pri likovni umetnosti.Po treh letih izvajanja timskega pouka dijaki in učitelji ugotavljamo, da je tak pouk ustvarjalnejši, izmenjava izkušenj je boljša, pristop je bolj individualiziran. Dijaki od dveh učiteljih hitreje dobijo potrebno in pravočasno povratno informacijo o pravilnosti rešitev. Pouk je učinkovitejši, pestrejši, skupina bolj obvladljiva, ob takem delu ima učitelj nove priložnosti za poklicno rast, saj učitelji med seboj več komuniciramo, izmenjujemo učne priprave in kritično prijateljujemo. Dijaki lažje urijo posamezne spretnosti, pouk je usmerjen na učne potrebe posameznika, ki ima več možnosti za nagovor učečega učitelja. Učitelji opažamo korist timskega pouka pri temah, ki se jih lahko obravnava na več načinov. Tako si učitelja pri razlagi nove snovi razdelita različne pristope, poti izpeljevanja in podobno. Preverjanje in ocenjevanje znanja pri timskem pouku v skladu z vnaprej dogovorjenimi kriteriji omogoča dvojno ocenjevanje pisnih sestavkov in preverjanje govorne zmožnosti (simulacija ustne mature, govorni nastopi), pri čemer dijaki povratno informacijo prejmejo od obeh učiteljev.

Dostopnost