+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Ker bodo 21. septembra dijaki 2. letnika na medpredmetni strokovni ekskurziji, bo pouk za dijake 1., 3. in 4. letnika potekal po nekoliko spremenjenem urniku, ki je viden v eAsistentu.