+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Spoštovani,  

spodnja točkovna meja za vpis v prvi letnik v prvem krogu je 145 točk (skupni seštevek ocen). Ker je več učencev, ki imajo 145 točk se pri določanju spodnje točkovne meje upošteva še seštevek zaključnih ocen iz matematike, slovenščine ter tujega jezika. Spodnja meja pri tem seštevku pa je 34 točk. 

Lep pozdrav,  

Šolska svetovalna služba Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana