+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

V prilogi je preglednica nekaterih kršitev izpitnega reda in ukrepov, ki jih izvajajo nadzorni učitelji in šolska komisija za splošno maturo.

Ponovno izrecno opozarjamo, da ni dovoljeno posedovanje mobilnih telefonov, ročnih ur in drugih elektronskih naprav.

Pri delih izpitov, kjer je kot pripomoček dovoljen kalkulator, ne sme imeti možnosti simbolnega računanja in/ali programiranja.

ŠKSM