Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Vabimo vas, da se nam pridružite na mladinskem podnebnem hekatonu za reševanje podnebnih izzivov, ki jih bodo v letošnjem letu prispevali nosilci izzivov z območja Vipavske doline. Učenci in dijaki, učitelji ter strokovnjaki se boste skupaj lotili vprašanj, ki jih bosta prispevala Občina Ajdovščina in podjetje Mlinotest.

S sodelovanjem na dogodku boste izkusili, kako ste mladi opolnomočeni za razvoj inovativnih podnebnih rešitev za izzive iz lastne države in ublažitev visokoogljičnega življenjskega sloga.

Na koncu bosta razglašeni zmagovalni skupini vsakega od izzivov, ki bosta prejeli privlačno nagrado.

Vzemite si 1 dan za Iskanje idej | Delavnico | Skupinsko delo | Ustvarjalnost | Predstavitev žiriji | Praznovanje

Kdaj? 28. 11. 2020 od 10:00 do 17:30

Kje? spletna platforma Zoom

Kdo se lahko prijavi? učenci zadnje triade OŠ in dijaki vseh SŠ (starost 12-18 let)

Brezplačna registracija za posameznike naYoung Climathon prijavnica

Za brezplačno prijavo kot skupina (do največ 6 udeležencev na skupino) se prijavite na e-naslovujerneja.pirnat@ki.si

Rok za prijave je 23. 11. 2020 do 23:59.

Dogodek bo vodila Maja Vrčon, glavna trenerka programa Mladi iznajditelji Slovenija, s pomočjo facilitatorjev za usmerjanje skupinskega dela.

Dogodek Young Climathon je del mednarodnega izobraževalnega programa Young Innovators (Mladi iznajditelji), ki je pod okriljem EIT Climate-KIC*.

Young Innovators (Mladi iznajditelji) je izobraževalni program, katerega cilj je opremiti mlade (12–18 let) s spretnostmi in znanjem za vodenje gibanja o sistemskih spremembah. Program spodbuja družbeno zavestvodi v izboljšanje obstoječih navad (občutek odgovornosti, trajnostna miselnost, proaktivno okolju prijazno vedenje) in iskanje rešitev za bolj trajnostno družbo. V okviru programa učenci in dijaki spoznajo orodja sistemskih inovacij in jih v praksi preizkusijo na konkretnih izzivih, ki jih ponudijo lokalni nosilci podnebnih izzivov (šola, lokalna podjetja, organizacije, občine itd.). Delavnicam na šolah sledi dogodek Young Climathon, enodnevni mladinski podnebni hekaton, kjer učenci in dijaki rešujejo lokalne podnebne izzive in poskušajo najti ustrezne rešitve zanje. Najbolj navdihujoče ideje bodo nadalje podprte. Skozi sodelovanje v programu se v mladih vzbuja tudi navdušenje do zelenega podjetništva.

V Sloveniji smo v letu 2020 pričeli program pilotno izvajati, uvrščen pa je bil v Katalog programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce 2020/21 in v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS) 2020/21, saj izvajamo tudi usposabljanje za učitelje (delavnice za učitelje bodo v pričetku decembra 2020, prijave še zbiramo).

Za sodelovanje na dogodku Young Climathon ni potrebna predhodna udeležba na delavnicah Mladi iznajditelji v okviru pouka ali izvenšolskih dejavnosti.

Najlepše se vam zahvaljujem in vas prav lepo pozdravljam!

Jerneja Pirnat

Koordinatorka projektov/Project Coordinator

Center odličnosti nizkoogljične tehnologije

(Centre of Excellence for Low-Carbon Technologies)

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Slovenia

T: +386 1 4760 513 / 031 309 304

S: www.conot.si

*EIT Climate-KIC je združenje, ustanovljeno s strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovation and Technology , EIT) z namenom spodbujanja inovacij na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihove blažitve. Je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, sestavljeno iz mednarodne mreže podjetij, akademskih ustanov in javnih organizacij. Je telo Evropske unije, zadolženo za zagotavljanje evropske trajnostne rasti.

Dostopnost