Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Spoštovane dijakinje, dijaki, starši in skrbniki

S 1. septembrom se vsi vračamo v šole, potrebne pa so  organizacijske prilagoditve v skladu s splošnimi in higienskimi priporočiliza preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

Vzgojno-izobraževalni proces bo v šoli potekal nemoteno ob upoštevanju nekaterih prilagoditvah, s katerimi zmanjšujemo medosebne stike in lahko zagotavljamo njihovo sledljivost.

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 in da se v šoli ohranjajo oddelki dijakov v celoti, moramo prevzeti odgovornost prav vsi – zaposleni, dijaki in starši.  Dosledno je potrebno  upoštevati  ukrepe, saj več dijakov v učilnici pomeni tudi večje tveganje za prenos okužb.

 • V šolski objekt lahko vstopajo samo zdravi dijaki in zdravi zaposleni. V šolo lahko vstopijo tudi zdravi drugi obiskovalci, vendar le z utemeljenim razlogom in  po predhodnem dogovoru, z obrazno masko in v skladu z navodili šole (obvezno evidentiranje obiskovalca in zagotovljeno spremstvo predstavnika šole).
 • Če dijak opazi znake okužbe ali je bil v stiku z okuženim, ostane doma, starši pa po telefonu obvestijo šolo.
 • Ob vhodih, na hodnikih, v učilnicah in sanitarnih prostorih so razkužila in infografike z navodili za splošne higienske ukrepe. Nujno je upoštevanje talnih oznak za vzdrževanje zadostne medosebne razdalje.
 • V skupnih prostorih je obvezna uporaba maske za učitelje in za vse  odrasle osebe ter vse dijake.
 • Poleg splošnih priporočil (pogosto zračenje zaprtih prostorov, redno umivanje oz. razkuževanje rok, vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in upoštevanje higiene kašlja s strani dijakov in zaposlenih ter redno čiščenje in razkuževanje površin) bo pouk posameznih oddelkov v največji možni meri potekal v matičnih učilnicah.
 • V učilnici, kjer so navzoči le dijaki enega razreda, za dijake ni potrebna uporaba mask. Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra).
 • Dijaki v odmorih praviloma učilnic ne zapuščajo. Zapuščanje šole v 5-minutnih odmorih ni dovoljeno. Garderobne omarice dijaki lahko uporabljajo, vendar se ob njih zadržujejo le, kolikor je nujno potrebno.
 • Računalniška učilnica in  laboratoriji, ki jih uporabljajo dijaki različnih oddelkov, se bodo po vsaki menjavi oddelka ali dela oddelka obvezno prezračila. Pred vstopom v prostor je obvezno razkužiti roke.
 • Malica bo organizirana v učilnicah tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.
 • Obvezna je uporaba maske za dijake  pri pouku zunaj matičnega razreda/ oddelka.
 • Odhod iz šole je dovoljen samo v času malice,  na pouk športne vzgoje in po končanem pouku.
 • Pouk športne vzgoje bo poteka v Tivoliju, v času lepega vremena pa  na prostem. H garderobnim omaricam hkrati prihajajo le dijaki posameznih oddelkov.
 • Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se bo izvajala ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo dijaki istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).
 • Medvrstniška pomoč se bo izvajala za dijake v okviru istega razreda ali na daljavo. Ni dovoljena izmenjava ali izposoja šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med dijaki.
 • Delovanje šolske knjižnice je urejeno tako, da se upošteva vse higienske ukrepe.
 • Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo, po telefonu, e-pošti ali preko videopovezav. Le izjemoma bodo govorilne ure ali roditeljski sestanek potekali  v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.

Vsi smo zelo veseli, ker bo šolsko leto steklo tako, da bomo spet vsi v šoli. Le z odgovornim vedenjem in doslednim upoštevanjem pravil pa nam bo uspelo to tudi obdržati.

Navedena so pravila vedenja v šoli. Seveda pa ne smete pozabiti, da se morate odgovorno vesti tudi zunaj šole v vsakdanjem življenju.

Veselimo se srečanja z vami. Pridite zdravi in ostanimo zdravi!

Še nekaj navodil:

Novi koronavirus  so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča, pa COVID-19.  Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za pljučnico. Za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 je priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe po navodilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Nasveti za umivanje rok

Pravilna higiena kašlja

Dostopnost