Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Med 26. februarjem in 2. marcem bomo na šoli organizirali OIV in predmaturitetne preizkuse za 4. letnik. V tem času boste dijaki opravljali nekatere dejavnosti obveznega dela OIV, zaostale obveznosti iz preteklih šolskih let, predmaturitetne preizkuse, imeli športni dan, predstavitev izbirnih maturitetnih predmetov v povezavi z nadaljnjim študijem, delavnice o varnosti v cestnem prometu in o odraščanju, se udeležili ekskurzij in mednarodnih izmenjav, obiskali kino idr.

Predvideni razpored dela:
1. Ogled filma Družina (Kinodvor/Kinoteka) v ponedeljek, 26. 2. 2018 – za dijake 1., 2. in 3. letnika. Obvestilo pripravi prof. Irena Zorko Novak. Udeležba je obvezna. Več: http://www.gjp.si/ogled-filma-druzina-26-2-2018/

2. Dejavnosti obveznega dela OIV – vzgoja za družino, mir in nenasilje, državljanska kultura, zdravstvena vzgoja in knjižnična informacijska znanja: opravljali jih boste dijaki 1. in 2. letnika, in sicer od 26. februarja do 2. marca 2018. Udeležba je obvezna.
Dijaki 1. letnika boste imeli v četrtek, 1. 3., ali v petek 2. 3. 2018,  delavnice »Odraščanje in mi«. Udeležba je obvezna. Navodila pripravi prof. Petra Mustar.

3. Športni dan – za 1. in 2. letnik bo v torek, 27. 2. 2018, za 3. in 4. letnik pa v četrtek, 1. 3. 2018. Udeležba je obvezna.

4. Nekateri dijaki 3. letnika boste imeli med 26. in 28. 2. 2018 tečaj prve pomoči. Prijavljeni dijaki na CPP in večina prijavljenih na PP boste tečaja obiskovali med zimskimi počitnicami.

Tečaj CPP

Tečaj PP

5. Dijaki 3. letnika boste imeli v torek, 27. 2. 2018,  delavnice o varnosti v cestnem prometu. Udeležba je obvezna. Obvestilo za dijake

6. Dijaki 3. letnika boste imeli v sredo, 28. 2. 2018, predstavitev izbirnih predmetov na maturi v povezavi z nadaljnjim študijem. Udeležba je obvezna. Razpored po oddelkih (pripravil prof. Boštjan Bojadžiev)

7. Dejavnosti obveznega dela OIV za dijake 3. letnika: dijaki, ki svojih obveznosti niste opravili (se niste udeleževali predavanj, niste napisali seminarske naloge ali pa ta ni bila ustrezna – seznam imajo razredniki), v času OIV ne boste razporejeni v nobeno skupino. Najkasneje 2. 3. 2018 morate opraviti svojo zaostalo obveznost v dogovoru z mentorjem, ki je vodil skupino, v katero ste bili razporejeni. Če mentorja ni več na šoli, dobite navodila za delo pri vodji OIV Živi Željeznov. Do 9. 3. 2018 morate dati potrdilo o opravljenih obveznostih razrednikom in vodji OIV.
Če ste opravili izpit iz prve pomoči in imate še obveznosti pri zdravstveni vzgoji, prinesite fotokopijo dokazila o opravljenem izpitu Ž. Željeznov do 9. 3. 2018 – s tem boste opravili zaostale obveznosti pri ZV.

Nekaj  dijakov 3. letnika svojih obveznosti še ni opravilo, zato vas ponovno opozarjam, da morate za uspešen zaključek 3. letnika obvezno opraviti predpisano število ur obveznega dela OIV.

Dijaki 3. letnika, ki ste že opravili vse dejavnosti obveznega dela OIV in se niste prijavili na katero od drugih ponujenih dejavnosti, 2. 3. 2018 nimate obveznosti pri OIV, saj ste večinoma obiskovali tečaj CPP in PP v času zimskih počitnic ali v drugih terminih poleg pouka.

8. Predmaturitetni preizkusi (26. 2.–2. 3. 2018) – opravljate jih dijaki 4. letnika po razporedu, ki ga je pripravil tajnik ŠMK, mag. Tomi Zebič.

9. Mednarodna izmenjava s šolo iz Španije  – udeležili se je boste že prijavljeni dijaki. Več: http://www.gjp.si/izmenjava-s-spansko-solo-iz-kordove/

10. Interdisciplinarni ekskurziji v Barcelono in Rim – udeležili se ju boste že prijavljeni dijaki.

Vodja OIV: Živa Željeznov                          Ravnateljica: Lidija Žigon

 

Razpored dejavnosti po oddelkih

Dostopnost