Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Od 17. do 21. 6. 2019 ni pouka, ampak bodo potekale naslednje dejavnosti:

1. DAN ZA RAZREDNE DEJAVNOSTI – 17. 6. 2019 (organizirajo in obvestijo razredniki)

 2. OBVEZNI DEL OIV (udeležba je obvezna za vse razporejene dijake)

a) Tri skupine vzgoje za družino, mir in nenasilje – dijaki 1.  A, 1. G in 2. C se zberejo v učilnici in ob uri, ki sta določeni na seznamu (glej seznam).

b) Tri skupine državljanske kulture – dijaki 1. C, 2. D in 2. F se zberejo v učilnici in ob uri, ki sta določeni na seznamu (glej seznam).

c) Štiri skupine knjižničnih informacijskih znanj – dijaki 1. B, 1. D, 1. F in 2. B se zberejo v učilnici in ob uri, ki sta določeni na seznamu (glej seznam).

d) Štiri skupine zdravstvene vzgoje – dijaki 1. E, 2. A, 2. E in 2. G se zberejo v učilnici in ob uri, ki sta določeni na seznamu (glej seznam).

Nekatere delavnice VDMN, DK, KIZ in ZV  so potekale že med šolskim letom, dijaki so že opravljali nekatere svoje obveznosti, posamezne nedokončane dejavnosti opravijo med OIV po navodilu mentorjev (glej seznam).

3. EKSKURZIJA

a) Ekskurzija v Benetke (17. 6. 2019) – za prijavljene dijake 1. letnika.

b) Ekskurzija v Salzburg (20. 6. 2019) – za prijavljene dijake (udeleženci, ki bodo manjkali na delavnicah OIV, opravijo manjkajočo obveznost po navodilih mentorjev).

4. NADOMEŠČANJE ŠPORTNEGA DNEVA

Pohod na Šmarno goro 18. 6. 2019 – obvestilo pripravi aktiv ŠV.

Dijaki 1. in 2. letnika, ki bodo v času pohoda manjkali na delavnicah OIV, opravijo manjkajočo obveznost po navodilih mentorjev.

5. OPRAVLJENE DEJAVNOSTI NAMESTO 21. 6. 2019

Z delavnicami »Odraščanje in mi« za 1. letnik in z delavnicami »A (se) štekaš?!?« za 2. letnike, ki so potekale februarja 2019 poleg drugih delavnic obveznega dela, so dijaki 1. in 2. letnika opravili svoje obveznosti za 21. 6. 2019, zato na ta dan nimajo drugih obveznosti. Dijaki 3. letnika so ta dan nadomestili z udeležbo na informativnem dnevu v soboto, 16. 2. 2019.

6. DRUGO – 3. letnik

Dijaki 3. letnika, ki še niso opravili vseh obveznosti iz obveznega dela OIV (seznam imajo razredniki), morajo svoje obveznosti opraviti najkasneje do 18. 6. 2019, in sicer do 13.00.

Opravljene vse obveznosti iz obveznega dela OIV so pogoj za uspešen zaključek 3. letnika.

Dijaki 3. letnika, ki so svoje obveznosti iz obveznega dela OIV opravili med šolskim letom in se niso prijavili na tabor ali na ekskurzijo, med 18. in 21. 6. nimajo drugih obveznosti pri OIV, saj so večinoma obiskovali tečaj CPP in PP v času zimskih počitnic ali v drugih terminih poleg pouka.

 

Organizatorica OIV: Živa Željeznov                                              Ravnateljica: Lidija Žigon

 

Razpored dejavnosti OIV junija 2019

Dostopnost