Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Od 18. do 21. junija 2014 bo jubilejni deseti Plečnikov tabor v domu CŠOD SOČA v Tolminu v osrčju čudovite pokrajine. Prijave sprejemamo do vključno 20. maja 2014.

Plecnikov tabor KhamPlecnikov tabor Kham 2Plecnikov tabor 3 Kham

Prijavnica

Zavedati se moramo, da smo del narave, ki je povsod okoli nas, in zato jo moramo opazovati, raziskovati, spoznavati njeno lepoto, urejenost in smiselnost.

Dijaki lahko izbirajo med naslednjimi skupinami:

 

Astronomija

V astronomski skupini bomo proučevali:

– Sonce: na njem bomo merili sončne pege in višino protuberanc ter ocenili temperaturo na njegovem površju.

– Globoko vesolje: merili bomo višino nebesnega objekta na nebu, zorni kot teleskopa in opazovali (iskali) planete (Mars, Jupiter, Saturn), galaksije, zvezdne kopice, meglice.

Mentorja: Boris Kham, prof. fizike, in Daša Rozmus, prof. fizike

 

Angleščina

Kakšna je povezava med ameriško literaturo, slovenskim Posočjem, Nobelovo nagrado in 1. svetovno vojno? Če vas zanima odgovor, se nam pridružite v angleški skupini in skupaj bomo raziskovali, se pogovarjali, odkrivali, ustvarjali in se tako mimogrede še česa naučili. Ogledali si bomo kakšen film, prebrali kakšen tekst, ugotavljali dejstva na terenu, sami kaj napisali, posneli, morda zaigrali in se pri tem tudi nasmejali. Skratka, angleška skupina bo letos zelo zanimiva in zabavna.

Mentorica: Cvetka Kham, prof. angl. in franc.

Skupina Eko

Eko skupina bo raziskovala okolico Tolmina z očmi ekologov in s postopki terenskega raziskovalnega in ekoforenzičnega dela. Pogledali bomo v vse smeri narave, ki nas obdaja: v zemljo, njeno sestavo, v rastline in živali, v vodo in življenje v njej pa tudi v njeno onesnaženje. S pomočjo strokovnjaka za vodne izvire bomo iskali vodne tokove, raziskali bomo stanje Soče in krajev ob njej. Obiskali bomo mlekarno v Kobaridu in se učili izdelave sira. Ugotavljali bomo, kako ljudje skrbijo za okolje, in merili okoljske odtise svojih življenjskih navad. Na terenu bomo za merjenja uporabljali Vernierove senzorje.

Seveda se bomo tudi letos učili igranja s tekočim dušikom in helijem, se sladkali s tradicionalnimi kemijskimi dobrotami in biološkimi kulinaričnimi triki.

Mentorici: mag. Darja Silan, prof. biologije, in Helena Kregar, prof. kemije

 

Zgodovina

Skupina zgodovinarjev bo raziskovala kulturnozgodovinske znamenitosti območja okolice Tolmina. Dotaknili se bomo naslednjih obdobij: prazgodovina, obdobje kmečkih uporov in obdobje 1. svetovne vojne. Znotraj obdobja 1. svetovne vojne se bomo podali preučevat muzeje na prostem. Lahko se boste sprehodili po strelskih jarkih 1. svetovne vojne. Ogledali si bomo ostanke kavern, barak ter obnovljeno spominsko obeležje vojakom, padlim med 1. svetovno vojno. Na terenu pridobljeno znanje bomo nadgradili z obiskom muzeja v Kobaridu. Dotaknili se bomo tudi starejših obdobij, in sicer natančneje 18. stoletja, stoletja kmečkih uporov. V Tolminu si bomo ogledali muzej, kjer je nazorno predstavljen tolminski kmečki punt. Za boljše razumevanje prazgodovine na naših tleh pa si bomo ogledali obsoško prazgodovinsko naselbino, ki se uvršča med najbolj ugledne te vrste na svetu. Ostanke zgodovinskih dejstev boste lahko videli v prostoru in tako veliko bolje razumeli potek in odraz zgodovine, ki nas spremlja na vsakem koraku.

Mentorica: Anja Sovič,mag. prof. zgodovine, geografije, angleščine in pedagogike

 

Imeli bomo tudi skupne aktivnosti:

Na poti v Tolmin se bomo ustavili v Idrijskem muzeju, na poti domov pa v Kobariškem muzeju. Skupaj si bomo ogledali Tolminska korita …

Cena tabora je 82 €. Do 6. junija mora biti plačan prvi obrok (40 €). V ceni je vračunano: prevoz, bivanje, zavarovanje, vstopnine. Rok za prijave  smo podaljšali do vključno 20. maja 2014 . Če bo prijavljenih preveč dijakov, bomo upoštevali vrstni red prijav. Če bo kljub temu preveč prijavljenih, bodo morali dijaki izdelati krajšo seminarsko nalogo in jo oddati do določenega datuma. Kvaliteta naloge bo odločala o udeležbi na taboru. Upoštevali bomo tudi, če je bil kdo aktiven na določenem področju. Pred odhodom bomo imeli sestanek, datum bomo določili kasneje. Če se za določeno skupino ne bo prijavilo vsaj 10 dijakov, skupine ne bo.

Vodja tabora:

Boris Kham, prof. fizike

Dostopnost