+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Na podlagi člena B4 Statuta Dijaške skupnosti Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana sklicujem 4. redno sejo senata DS GJPL v šolskem letu 2018/2019, ki bo v četrtek, 20. decembra 2018, 5. šolsko uro (ob 11.45) v šolski jedilnici.

Predlagani dnevni red:

1. potrditev dnevnega reda

2. poročilo prejšnjega meseca (ŠUBAFEST, dobrodelna akcija …)

3. priprava na debato ob Plečnikovem dnevu

4. predstavitev mnenj dijakov o akciji Ekošole (Jerca Bitenc Babnik)

5. razno.

Seje se obvezno udeleži vsaj en predstavnik iz vsakega razreda. V kolikor se predsednik razreda ne more udeležiti, poišče sebi zamenjavo.

Opravičeni so dijaki, ki imajo to uro napovedano pisno ali ustno ocenjevanje znanja.

Vljudno vabljeni!

Luka Đekić, predsednik DS GJPL