Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Drugo leto priprav na razglasitev naše gimnazije za Ekošolo.  

Lani smo pregledali ekološko stanje šole in se vključili v štiri projekte. Od sedmih mednarodno določenih korakov za pridobitev Zelene zastave smo naredili štiri, trije koraki pa nas še čakajo. Letos bi morali zadihati kot Eko šola, kar pomeni, da šolo znotraj in zunaj uredimo tako, kot ustreza kriterijem okoljskih standardov za šole. Zato vas mentorji projekta Ekošola prosimo, da se z dijaki na prvi mladinski uri pogovorite o njihovem odgovornem odnosu do urejenosti razredov, hodnikov, sanitarij in šolskega prostora kot celote in o odgovornem ravnanju z odpadki, vodo in elektriko.

1. ravnanje z odpadki:

– po malici: embalažo in ostanke hrane odložite v ustrezne vrečke in posode. S hrano ravnajte skrbno  in previdno; če kaj stresete, sami počistite za sabo. Za odnašanje posod z malico so odgovorni reditelji, tudi če sami ne malicajo;

 v razredih so ob umivalnikih koši z nalepko »mešani odpadki«, vanje spadajo mokre  papirnate brisače in ostali odpadki, ki niso papir, embalaža, organski odpadki ali ostanki malice;

 v drugi koš z nalepko »embalaža« spada vsa embalaža, vendar poskusite odmetavati čim manj;

 na hodnikih in pred učilnicami so koši z nalepkami, ki vas vabijo, da vanje mečete tisto, za kar so predvideni. Če se vam odpadek pojavi v trenutku, ko niste pri ustreznem košu, ga ohranite in odnesite do koša, ki čaka nanj;

 snažilke niso zaposlene zato, da čistijo za dijaki, pač pa za čiščenje in urejanje prostorov.

 

2. ravnanje z vodo:    

 voda v vodomatih je pitna in kvalitetnejša kot voda v plastenkah, zato vam priporočamo uporabo iste steklenice, ki jo polnite na vodomatu: z uporabo iste steklenice pomagate pri zmanjševanju količine odpadkov na šoli in na Zemlji (plastenka se v okolju razgrajuje 300 let, razpade pa na strupene sestavine);

v razredih in v sanitarijah po uporabi WC-ja porabite le toliko vode, kolikor jo zares potrebujete.

 

3. ravnanje z energijo:

 v učilnicah in na hodnikih ugašajte luči, če dodatna svetloba ni potrebna; ob stikalih so že opozorilne nalepke, ki vas opozarjajo na to, zato jih ne trgajte s sten!

 

4. urejenost okolice šole:

 dijaki, ki kadijo v okolici šole, naj ogorkov ne mečejo po tleh, pač pa v za to predvidene posode;

 za urejenost okolice šole pa bomo v celoti poskrbeli po končani gradnji v kleti šole.

 

Razrednike prosimo, da v vsakem razredu po dva dijaka sprejmeta povabilo za sodelovanje v skupini Ekošole: prosim za imena, priimke in njihove e-naslove. Od dela, pripravljenosti in aktivnosti teh dijakov je precej odvisna uspešnost projekta na šoli.  

Prosimo vas še, da smo kot učitelji dijakom vzor tudi v odnosu do okolja. Eko šola bomo postali zato, ker bomo vsi  tako učitelji kot dijaki – naredili vse, kar je potrebno za bivanje v urejenih in čisti razredih, na hodnikih ter v šoli znotraj in zunaj nje. In še to: pomembna je tudi naša skupna skrb za spoštljive in prijazne medsebojne odnose, saj smo drug drugemu prvo in najpomembnejše okolje.

                                                                                                    

                                                                                 Mentorji Ekošole GJP

 

                                     Helena Kregar, Robert Jamnik, Sabina Lepen Narić, Jasna Fajfar in Darja Silan

 

Dostopnost