Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Spoštovane dijakinje in dijaki četrtega letnika,

v objavljenem dopisu vas obveščamo o načinu prijave za vpis na študij.

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Rok za prijavo je 18. marec 2020.

Vse informacije o prijavi in vpisu lahko dobite na naslednji spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/

Informacije o razpisanih mestih, prijavnih rokih in o posameznih študijskih programih so v aktualnem Razpisu za vpis v visokošolske študijske programe v študijskem letu 2020/21 (dostopen na: http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis ).

Prvi prijavni rok poteka od 12. 2. 2020 do 18. 3. 2020.

Konec aprila bo Vlada RS izdala soglasje o omejitvah ter objavila te informacije na spletnih straneh visokošolskih-prijavnih služb. Vsi sprejeti v prvem prijavnem roku bodo pisno povabljeni k vpisu v času od 27. julija do 17. avgusta 2020.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture). natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 18. marca  2020.

2) z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 18. marca 2020, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi največ dva  dni  po  roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko  v  eVŠ. Po  pošti  mora  priporočeno  poslati  pristojni  visokošolski  prijavno-informacijski  službi  tiste  priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave).

Kandidati lahko v  prijavi  po  prednostnem  vrstnem  redu  izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov izpolnjevali pogoje za vpis.

Pomemben  je  vrstni  red  izbranih  študijskih  programov,  saj  bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato  izberejo  le  tiste  študijske  programe,  za  katere  bodo  izpolnjevali  pogoje  za  vpis,  sicer  se  želja  ne  bo  upoštevala.

 

Drugi prijavni rok traja od 20. do 28. avgusta 2020.

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v  študijski  program,  v  katerega  so  bili  sprejeti  v  prvem  prijavnem  roku,  oziroma  so  se  iz  tega  študijskega  programa izpisali do vključno 17. 8. 2020.

Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 19. avgusta 2020 objavljeni na spletnem portalu eVŠ  in  na  spletnih  straneh  visokošolskih prijavno-informacijskih  služb  Univerze  v  Ljubljani,  Univerze  v  Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na spletnih straneh visokošolskih zavodov.

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Razpis za vpis v višje strokovne šole je dostopen na spletni povezavi: https://www.vss-ce.com/vps/

Za te programe se kandidati lahko prijavite od 12. februarja do 18. marca 2020 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Prijava je dostopna na povezavi: http://www.vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

 

Šolska svetovalna služba

Dostopnost