Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

9. in 10. februarja 2022 bomo na šoli organizirali OIV in predmaturitetne preizkuse za 4. letnik. V tem času boste dijaki opravljali nekatere dejavnosti obveznega dela OIV, pisali predmaturitetne preizkuse, imeli predstavitev izbirnih maturitetnih predmetov v povezavi z nadaljnjim študijem ter delavnice o varnosti v cestnem prometu.

Predvideni razpored dela:

Dijaki 1. letnika boste imeli vzgojo za družino, mir in nenasilje (VDM) in knjižnično- informacijska znanja (KIZ). Udeležba je obvezna.

Dejavnosti se bodo odvijale v sredo, 9. 2., in v četrtek, 10. 2., od 9.00 do 13.30. Izjema je 1. F, ki prične v sredo ob 8.00.

Dijaki 2. letnika boste imeli zdravstveno vzgojo (ZV) in preventivno-postvencijsko delavnico »A se štekaš?«. Udeležba je obvezna.

Za udeležbo na delavnici »A se štekaš?« morajo starši nujno podpisati soglasje. Soglasja pripravi šolska svetovalna služba.

Pri delavnici »A se štekaš?« se razred razdeli v dve skupini. Ena skupina je v učilnici, kjer imajo zdravstveno vzgojo, druga pa v učilnici 29. Razdelitev opravijo razredniki.

Dijaki 3. letnika boste imeli delavnice o varnosti v cestnem prometu in predstavitev izbirnih predmetov na maturi v povezavi z nadaljnjim študijem. Udeležba je obvezna.

Dijaki 4. letnika opravljate predmaturitetne preizkuse v učilnicah 1–6 in 17, in sicer v sredo, 9. 2., angleščino in v četrtek, 10. 2., matematiko.

Razpored pripravi tajnik ŠMK, mag. Tomi Zebič.

Podrobnejši razpored OIV februar 2022

Vodja OIV: mag. Dezider Ivanec

Ravnateljica: Lidija Žigon

Dostopnost