Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem letu jezikov leta 2001. Ta dan je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Cilj pobude je tudi spodbujanje učenja jezikov in vseživljenjskega učenja. Znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe. Evropska unija ima 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina, in tri pisave. Poleg tega se v EU govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, migracijski tokovi pa še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi.

Evropski dan jezikov želi posebej opozoriti na manj razširjene jezike, ki se jih ljudje redkeje učijo, in na pomen varovanja ogroženih jezikov. Varstvo pogosto ogroženih regionalnih in manjšinskih jezikov zagotavljata dve pomembni mednarodni listini Sveta Evrope: Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih in Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjših, ki spodbujata tudi ohranitev in razvoj evropskega kulturnega bogastva in tradicij.

Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.

Vabimo vas, da si ogledate spletno stran Evropskega centra za moderne jezike (ECMJ), pobrskate po raznolikih dejavnostih, se igrate jezikovne igre in se sami preizkusite v znanju različnih jezikov:

Evropski center za moderne jezike

Na naši šoli smo letošnji dan jezikov pripravili pod naslovom »Sticky med jeziki« in pri pouku slovenščine in tujih jezikov bomo opazovali, kako se med seboj prepletajo sosedski jeziki. Posvetili se bomo vplivu jezikov ob mejah Slovenije in opazovali, kako jih sprejemajo slovenska narečja ob meji. Morda pa najdemo  primere, ko se tudi slovenščina vplete v sosednji jezik?

Želim vam, da bo dan jezikov zanimiv, vznemirljiv in poln prijetnih izzivov!

Pia Lešnik, koordinatorica projekta Jeziki štejejo

Dostopnost