Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Dijaki lahko med šolskim letom obiskujejo različne krožke in dejavnosti, ki bodo začeli z delom praviloma po 15. oktobru 2014, kraj in čas prvega srečanja bosta objavljena na vabilu (oglasna deska v 2. nadstropju) in na šolskem spletu. V letošnjem šolskem letu načrtujemo, odvisno od števila prijavljenih udeležencev, naslednje krožke, delavnice in dejavnosti:

Krožki in delavnice:

Arhitekturno risanje

Učenje osnov arhitekturnega risanja in kratek pregled zgodovine arhitekture.

Vodi: zunanji mentor

Astronomski krožek

Razvija veselje do opazovanja zvezdnega neba in raziskovanja nebesnih pojavov.

Vodi: Boris Kham, prof. fizike, sodeluje Daša Rozmus, prof. fizike.

Bralna značka pri slovenščini in tujih jezikih

Krepi bralne navade naših dijakov.

Vodijo: profesorice slovenščine in tujih jezikov (angleščine, francoščine, nemščine, španščine).

Biološki krožek s terenskim delom

Poglablja znanje iz biologije, zlasti praktično na terenu, zato pogosto organizira izlete v različne slovenske kraje.

Vodita: mag. Andrea Premik Banič, prof. biologije, Jurij Robič, laborant za biologijo.

Comenius krožek – Erasmus +

Dijaki spoznavajo naravne zaklade Evrope in se pri tem povezujejo z vrstniki v Evropi in po svetu

Vodi: mag. Darja Silan

Debatni krožek

Razvija kritično mišljenje, vzpodbuja posameznikovo zanimanje za družbene odnose, dviguje prag tolerance in vzpodbuja spoštovanje do drugače mislečih.

Vodijo: mag. Jožica Virk Rode, prof. sociologije, Dominika Hudnik, prof. psihologije.

Filmski, gledališki in glasbeni (operni) abonmaji

Krepijo in razvijajo kulturno razgledanost dijakov.

Vodijo: filmska abonmaja Ljubljanskih kinematografov in Cankarjevega doma Lara Stele Šalamon in Nataša Šipek, prof. slovenščine, gledališki abonma SNG Drame in MGL Irena Zorko Novak, prof. angleščine.

Fizikalno-tehnični krožek

Teoretično in praktično poglablja znanja na fizikalno-tehničnem področju.

Vodi: Robert Jamnik, dipl. ing., lab. fiz.

Fizikalni krožek

Dijake pripravlja na tekmovanje iz fizike.

Vodi: Majda Pešec, prof. fizike.

Jezikovni krožki:

Francoski (gledališki) krožek poglablja znanje francoščine.

Vodi: Miranda Bobnar, prof. francoščine s sodelovanju z V. Čeh Štok in I. Zorko Novak.

Nemški krožek poglablja znanje nemščine, pripravlja dijake na šolsko in državno tekmovanje iz nemščine ter nemško bralno značko Epi Lesepreis.

Vodita: Cvetka Mlinar, prof. nemščine in Alenka Smole Legat, prof. nemščine.

Gledališki krožek

Dijaki razvijajo dramsko-gledališke veščine in se urijo v javnem nastopanju.

Vodita: Lara Stele Šalamon, prof. slo. in Nataša Šipek, prof. slo.

Tečaj poljskega jezika

je namenjen dijakom, ki se želijo naučiti poljščine.

Vodi: dr. Andrej Leskovic, prof. filozofije.

Španska videodelavnica

Spodbujanje ustvarjalnosti in povezovanje dijakov, koristno preživljanje prostega časa, uporaba španskega jezika. Dijaki spoznajo osnovni filmski jezik, napišejo scenarij, posnamejo video v španščini in ga pod vodstvom mentorice zmontirajo.

Vodi: Bojana Petković, prof. ŠPJ

Španski internetni blog

Vodita: Veronika Vizjak, prof. španščine mag. Escriche Rubio Ignacio.

Španska gledališka skupina

Dijaki pripravljajo predstavo za Plečnikove dneve in za Mednarodni festival srednješolskega gledališča v španščini.

Vodi: mag. Escriche Rubio Ignacio.

Tečaj kitajščine – SKKJ

Namenjen je dijakom, ki jih zanimata kitajski jezik in kultura.

Vodi: Dr. Katja Simončič in učiteljica iz Kitajske.

Tečaj japonščine

Namenjen je dijakom, ki jih zanimata japonski jezik in kultura.

Vodi: Ana Zupančič, prof.

Kemijski krožek

Poglablja znanje iz kemije. Poudarek bo na eksperimentalnem delu.

Vodijo: Marija Gruden, lab. kemije, Helena Kregar in mag. Mojca Podlipnik, prof. kemije.

Likovna delavnica

Dijakom približa likovno govorico, da razvijejo občutek za kompozicijo, razmerje, obliko, barvo in slikarske ter kiparske tehnike. Pripravijo likovno razstavo.

Vodi: slikar – zunanji mentor .

Literarni krožek

Dijakom omogoča literarno snovanje in izražanje. Pripravijo in izdajo literarni zbornik.

Vodita: Lara Stele Šalamon in Nataša Šipek, profesorici slov.

Matematični krožek

Dijake pripravlja na maturo iz matematike na višji ravni.

Vodi: Dezider Ivanec, prof. matematike.

Multimedija

Dijaki bodo nadgrajevali svoje znanje informacijske tehnologije in se urili v različnih predstavitvah informacij (pisna, slikovna, zvočna, gibljiva slika/video) in se jih naučili vključiti v svetovni splet.

Vodi: mag. Selma Štular Mastnak, prof matematike in računalništva.

Logika

Dijake pripravlja na tekmovanje iz logike.

Vodi: Karolina Ivanec, prof. matematike.

Pevski zbor

Dijaki nastopajo na prireditvah v šoli in izven nje.

Vodi: Marija Detela Perko, prof. glasbe

Plesni krožek

Namenjen je dijakinjam in dijakom, ki jih veseli plesna dejavost in ki bi nastopali na prireditvah v šoli in izven nje.

Vodi: naši prof. športne vzgoje

Računalniški krožek

Dijakom posreduje zahtevnejše programe in postopke programiranja ali uporabe računalnikov.

Vodi: Andreja Koželj, prof. računalništva.

Prostovoljno socialno delo

Učenje socialnih veščin in pomoč dijakom pri učenju ter pomoč starostnikom v domovih upokojencev.

Vodi: mag. Jožica Virk Rode in Darja Mlakar, prof. sociologije.

Šolski časopis

Dijaki vsebinsko in grafično oblikujejo in izdajo šolski časopis.

Vodi: Nataša Šipek, prof. slovenščine in dr. Nadja Gnamuš.

Unesco klub

Vzpodbuja povezovanje med mladino in sodelovanje v UNESCO ASP-net šolski mreži.

Vodi: Alenka Smole Legat, prof. nemščine.

Filozofija za 3. letnike

Pripravlja dijake na filozofsko razmišljanje in jih navdušuje za maturo iz filozofije.

Vodi: dr. Andrej Leskovic, prof. filozofije.

Filozofski krožek za 4. letnike

Pripravlja dijake na pisanje eseja pri filozofiji.

Vodi: dr. Andrej Leskovic, prof. filozofije.

Dijaški parlament

Predstavniki razredov izmenjujejo mnenja o razredni problematiki, volijo svoje predstavnike v organe šole.

Vodi: Ida Jančar, prof.geografije.

Plečnikovi dnevi – dnevi odprtih vrat šole

Dijaki pripravljajo predstavitev dejavnosti, ki potekajo na šoli, v času Plečnikovega tedna (18. 1.–23. 1. 2015).

Vodijo: Lara Stele Šalamon, sodeluje Maja Zupe in učitelji šole

Športna dejavnost

V okviru OIV bodo organizirane športne aktivnosti (odbojka na mivki, kolesarjenje, rafting, kajak, kanu, pohodništvo) v Ljubljani oz. njeni okolici.

Vodi: Goran Jablanov, prof. športne vzgoje.

Vabilo k sodelovanju bo objavljeno na šolski oglasni deski in na spletni strani šole.

Skupine bodo oblikovane, če bo dovolj prijav.

Dostopnost