Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

V evropskem tednu zmanjševanja odpadkov ETZO, ki je potekal sredi novembra 2021, si je skupina dijakinj, » ekodetektivk«, večkrat ogledala razrede in ocenila stanje urejenosti učilnic po pouku. Ideja za ocenjevanje ja nastala na drugem sestanku Ekoodbora.

Z ocenjevanjem in z rezultati smo želeli dijakom, razredom in učiteljem sporočiti,  da je pridobljena ocena merilo, ki odraža odnos do njihovega prvega in neposrednega okolja – učilnice. V njej preživimo približno eno tretjino svojega časa, kar ni malo!

Za ocenjevanje smo izdelale ocenjevalni list z več kriteriji:

  • količina odpadkov v koših
  • ločevanje odpadkov v koših
  • urejenost okolice košev
  • urejenost razreda kot celote (klopi, stoli)
  • čista tabla.

Ocene so dobile učilnice in ne razredi! Vemo namreč,  da je v matični učilnici pretežni del dopoldneva en razred. Ta morda zapusti učilnico razmeroma urejeno, do ocenjevanja (po 6. ali 7. uri pouka) pa je v razredu lahko še skupina maturantov ali kaka druga skupina, ki ima do reda v razredu bolj sproščen odnos. To pa oceno stanja lahko zelo spremeni – seveda ne na bolje!

Kljub vsemu lahko zaključimo, da so visoke ocene pridobile tiste učilnice, v katerih je večino časa le po en razred, pa tudi tiste učilnice, ki so majhne in v katerih so razredi z manjšim številom dijakov.

Za najbolj urejeno učilnico lahko razglasimo učilnico 31, v kateri je 3. G razred, za najmanj urejeno pa učilnico 11, ki je matična učilnica 1. G razreda in učilnica za maturante nekaterih predmetov.

Lestvico vseh ocen bodo dobili razredniki in dijaki, ki so predstavniki razredov v Ekoodboru, da se bodo s sošolci lahko pogovorili o tem na mladinski uri.

Helena Kregar, koordinatorica Eko šole GJP 

Dostopnost