+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Inovativna pedagogika 1:1

Projekt Inovativna pedagogika 1:1 nadaljujemo v okviru novega projekta : Inovativna učna okolja, podprta z uporabo IKT

Namen in cilji projekta (http://www.inovativna-sola.si/o-projektu/cilji-projekta)

Poročilo od delu projekta IP 1:1 v šol. l. 2017/18

Poročilo od delu projekta IP 1:1 v šol. l. 2017/18

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2018 je bilo v okviru projekta IP 1:1 pripravljalno leto. Fokus je bil na usposabljanju aktivno sodelujočih in (drugih) učiteljih in pripravi tehnične infrastrukture in opreme za delo z IKT v IP 1:1 razredu in posledično tudi v drugih...

več...
Pedagoško kolo in uporaba IKT

Pedagoško kolo in uporaba IKT

Model Pedagoškega kolesa Allana Carringtona učiteljem nudi priročne informacije, s pomočjo katerih lahko povežejo posamezno aplikacijo z učnimi dosežki, ki so neposredno povezani s sodobnimi pedagoškimi teorijami. Pri načrtovanju pouka jim pedagoško kolo pomaga...

več...

Netbook razred

Projekt Učenje z uporabo prenosnih računalnikov ali »netbook razred« je triletni pilotni projekt v okviru projekta Informatizacija slovenskega šolstva in je nastal v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Zavodom RS za šolstvo. Je...

več...

Netbook razred v letu 2011-12

V šolskem letu 2011/12 je v »netbook razredu« potekalo učenje s prenosnimi računalniki pri vseh dvanajstih predmetih, ki so predvideni za 2. letnik gimnazijskega izobraževanja. Pri vsakem predmetu je profesorica naredila letni delovni načrt, v katerem je predvidela...

več...