Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Inovativna pedagogika 5.0

 

Spletna stran projekta je https://www.inovativna-sola.si

Projekt Inovativna pedagogika 5.O

Projekt Inovativna pedagogika 5.O

V okviru projekta IP 5. 0 je prejšnji teden potekala konferenca PCE 2024. Prvi dan konference, četrtek, 18. april, je bil posvečen znanstvenim razpravam. Udeleženci, med katerimi so bili raziskovalci, odločevalci in ravnatelji iz Slovenije ter tujine,...

več...
Inovativna pedagogika 5.0

Inovativna pedagogika 5.0

Družbene spremembe in življenje v povezanem, hitro spreminjajočem se svetu (Družba 5.0), postavljajo posameznika in družbo pred mnoge izzive, ki jih ne moremo rešiti le z uporabo ustaljenih vzorcev. Svetovni gospodarski forum, druge organizacije in delodajalci ne...

več...

Poročilo za 2019/2020

Kot vsako leto so učitelji po posameznih predmetnih področjih načrtovali izvedbeni kurikul za inovativni oddelek in izdelali mrežni plan izvedbenega kurikula za načrtovano šolsko leto. V nadaljevanju smo predstavili načrt dela za tekoče šolsko leto našim...

več...

Poročilo od delu projekta IP 1:1 v šol. l. 2017/18

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2018 je bilo v okviru projekta IP 1:1 pripravljalno leto. Fokus je bil na usposabljanju aktivno sodelujočih in (drugih) učiteljih in pripravi tehnične infrastrukture in opreme za delo z IKT v IP 1:1 razredu in posledično tudi v drugih...

več...

Pedagoško kolo in uporaba IKT

Model Pedagoškega kolesa Allana Carringtona učiteljem nudi priročne informacije, s pomočjo katerih lahko povežejo posamezno aplikacijo z učnimi dosežki, ki so neposredno povezani s sodobnimi pedagoškimi teorijami. Pri načrtovanju pouka jim pedagoško kolo pomaga...

več...

Netbook razred

Projekt Učenje z uporabo prenosnih računalnikov ali »netbook razred« je triletni pilotni projekt v okviru projekta Informatizacija slovenskega šolstva in je nastal v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Zavodom RS za šolstvo. Je...

več...

Netbook razred v letu 2011-12

V šolskem letu 2011/12 je v »netbook razredu« potekalo učenje s prenosnimi računalniki pri vseh dvanajstih predmetih, ki so predvideni za 2. letnik gimnazijskega izobraževanja. Pri vsakem predmetu je profesorica naredila letni delovni načrt, v katerem je predvidela...

več...
Dostopnost