Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Šolska prehrana

 

PRIJAVA NA PREHRANO

Starši ali skrbniki prijavijo dijaka na šolsko prehrano za 1. letnik ob vpisu, za ostale letnike pa z elektronsko prijavo na Portalu za starše v eAsistentu za naslednje šolsko leto.

Med šolskim letom se lahko dijaki prijavijo kadarkoli z izpolnjenim obrazcem, ki ga prejmejo v tajništvu ali na spletni strani šole.

Dijak sproti (dnevno, tedensko ali mesečno) v eAsistentu izbira meni s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga dobi v šoli.

Elektronska prijava za bodoče 2., 3. in 4. letnike je možna do 25. 8. 2024.

Postopek:

eAsistent: Portal za starše

Pregled

Izpolnite prijavnico

Potrdi

 

Starši lahko v zavihku Pregled s klikom na Uredi prijavo urejajo, vse dokler ne poteče rok za oddajo prijave.

 

Dodatna navodila elektronskega zbiranja prijav na prehrano

 

Odločbe o višini subvencije za prehrano NE prinašate v šolo, ker podatke o subvenciji pridobi šola. Vnosi v sistem bodo izvedeni v začetku meseca oktobra 2024.

Polnoletni dijaki, ki nimajo odločbe o državni štipendiji in jim je odločba o otroškem dodatku prenehala veljati s polnoletnostjo, lahko vložijo na CSD posebno vlogo za priznanje pravic do subvencije malice ali pa vlogo za državno štipendijo.

 

Prijavo na šolsko prehrano med šolskim letom izvedete tako, da izpolnite:

  • Prijavo dijaka/-inje na šolsko prehrano v enem izvodu in
  • Prehrana dijakov – pogodba 2024/2025

 

Izpolnjeno Prijavo na šolsko prehrano in Pogodbo o šolski prehrani kadarkoli med šolskim letom prinesete organizatorju šolske prehrane ali pošljete na šolo preko klasične pošte.

 

 

 

PLAČILO PREHRANE

Plačilo prehrane se izvaja na podlagi izstavljene položnice glede na porabo (izstavljena položnica staršem oz. skrbnikom).

 

ODJAVA OD PREHRANE

Trajno odjavo od prehrane dijaki ali starši oz. skrbniki oddajo organizatorju šolske prehrane. Obrazec morajo podpisati starši oz. skrbniki ali polnoletni dijak.

Dnevna odjava – V primeru bolezni oz. odsotnosti je odjava obroka možna za naslednji dan, če dijak odjavi malico do 9.00 ure. Odjava poteka izključno preko eAsistenta s klikom na Odjavo. Če dijaki zamudijo čas za odjavo, so okna za odjavo blokirana. Telefonskih, pisnih ali osebnih odjav od malice za določene dneve šola ne sprejema.

 

Dodatna pojasnila v zvezi s šolsko prehrano

 

V primeru kakršnihkoli dodatnih vprašanj ali nejasnosti se obrnite na organizatorko šolske prehrane Andrejo Škof po telefonu: 01/6204-200 ali na e-pošto: prehrana@gjp.si

 

 

 

Jedilniki

Jedilniki od 3. 6. do 7. 6. 2024 Jedilniki od 10. 6. do 14. 6. 2024 Jedilniki od 17. 6. do 23. 6. 2024

več...
Prehrana v tednu OIV

Prehrana v tednu OIV

V  tednu OIV, od 16. 6. do 22. 6. 2023, je zaradi drugačne organizacije pouka vsa prehrana odjavljena. Dijaki se lahko na malico naročijo sami v  eAsistentu najmanj en dan prej do 9.00. Na izbiro sta meni 4 (mesni sendvič, sadje in voda) in meni 5 (vegi...

več...
Šolsko kosilo

Šolsko kosilo

Obveščamo vas, da bo podjetje Slorest s 1. 1. 2022 dvignilo ceno kosila na 3,70 evrov. Za dodatne informacije pišite na prehrana@gjp.si

več...

Obvestilo in seznam razredov, ki malicajo v jedilnici

Vsi dijaki, ki so v šolskem letu 2020/2021 prijavljeni na šolsko kosilo, bodo kosili v jedilnici po končanem pouku. Dijaki, ki imajo športno vzgojo zadnje ure pouka, se lahko od kosila odjavijo sami, drugače kosilo prevzamejo po končani športni vzgoji. Dijaki malicajo...

več...

Malica v času športnih dnevov

V času športnih dnevov bo za dijake, ki so na športnem dnevu, vsa prehrana odjavljena. Dijaki se lahko na suho malico prijavijo v eAsistentu dva dni pred dogodkom do 9.00. Na izbiro sta meni 5 (mesni sendvič, sadje in voda) in meni 6 (vegi sendvič, sadje, voda)....

več...

Prehrana na Plečnikov dan – projektni dan, v petek 22. 11. 2019

Na Plečnikov dan so kosila odjavljena.  Do četrtka, 21. 11. 2019, do  9. ure zjutraj, lahko dijaki  v eAsistentu prijavijo ali odjavijo malico.  Na izbiro sta dva menija : •             meni 5 (velika žemlja s pršutom, sirom in zelenjavo, sadje in napitek) in...

več...

Obvestilo z zvezi s šolsko prehrano

Pravila o prehrani so navedena v Publikaciji GJP Ljubljana. Prehrana je v ponedeljek, 2. 9. 2019, odpovedana. S prehrano začnemo v torek, 3. 9. 2019. Malica za oddelke, ki imajo v dopoldanskem času tretjo šolsko uro pouk v učilnicah 7, 8, 15, 17, 18, 22, 25 in 26, je...

več...

Elektronska prijava na prehrano za šolsko leto 2019/20

Obveščamo Vas, da bo prijava na dijaško prehrano za naslednje šolsko leto 2019/20 možna izključno preko  eAsistenta (Portal za starše). Šola bo tudi v naslednjem šolskem letu nudila 8 različnih malic (+ dietna malica ) in 3 različna kosila. Prijavite se lahko na redne...

več...

Malica in kosilo v tednu OIV od 17. 6. do 24. 6. 2019

V času OIV bo vsa prehrana odjavljena. Dijaki se lahko na suho malico prijavijo v eAsistentu do 9.00 najmanj en dan pred dnevom, ko želijo malico prejeti. Malica bo možna med torkom, 18. 6., in vključno petkom, 21. 6. 2019. Na izbiro sta meni 5 (mesni sendvič, sadje,...

več...
Dostopnost