+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Uradna razglasitev rezultatov spomladanske mature 2020 bo v ponedeljek, 13. 7. 2020, ob 10h na terasi šole. Po uvodnem delu bo podelitev spričeval in obvestil potekala na več mestih v avlah šole – razpored po abecedi kandidatov.

Kasneje bo prevzem spričeval in obvestil možen v času uradnih ur (od 10.00 do 12.00), in sicer do vključno 24. 7. 2020 in od vključno 17. 8. 2020 dalje.

Zadnji rok za prijavo na jesenski rok je torek, 14. 7. 2020. Kasnejše prijave niso možne. Prijaviti se morajo vsi, ki želijo maturo opravljati v jesenskem roku 2020, predvsem tisti, ki:

  • niso izpolnjevali pogojev za spomladanski rok
  • niso bili uspešni na spomladanskem roku
  • želijo izboljševati uspešno opravljeno maturo.

Prijavo s potrebnimi prilogami lahko oddate osebno na šoli ali po priporočeni pošti. Obvezne priloge so kopije spričeval 3. in 4. letnik (ostala odvisno od predmetov), za kandidate, ki niso redni dijaki, pa še kopiji položnic (GJP in RIC). Navodila za plačilo RIC-u so na oglasni deski, za plačilo šoli pa na spletni strani šole. Kandidati, ki so dolžni kriti stroške in tega ne bodo storili do roka za predložitev dokazil, ne bodo izpolnjevali pogojev za pristop in bodo odjavljeni od mature.

Vpogled v maturitetno gradivo bo možen preko spleta. Vse informacije glede vpogleda in morebitnega ugovora so objavljene na spletni strani RIC-a: https://www.ric.si/splosna_matura/rezultati/

Kandidate prosimo, da izpolnijo anonimno anketo državnega izpitnega centra. Informacije v Anketa za dijake pri splošni maturi 2020

Tomi Zebič, TŠKSM