+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Tajništvo šole se nahaja v drugem nadstropju. Nudi splošne informacije ter administrativno podporo dijakom, staršem in zaposlenim. Tajništvo tudi sprejema razne vloge, prošnje, prijave in ugovore ter izdaja nekatere listine, kot so potrdila o šolanju, nadomestne listine in podobno. Tajnica šole je poslovna sekretarka Andreja Škof.
Uradne ure:

vsak delovni dan

od 07.30 do 08.00
od 10.00 do 11.00
od 13.00 do 14.00

v času počitnic so dežurne uradne ure samo v dnevih, ki so označeni na šolskem koledarju

od 10.00 do 12.00