+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019

Z mesecem aprilom 2019 se je Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana uspešno vključila v projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019«. Projekt je bil razpisan s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter delno sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada Evropske unije. Na razpis je GJP poslala tri vloge in bila z vsemi tremi uspešna. Tako imamo od 1.4.2019 dalje tri mlade učitelje in sicer za področje učitelj slovenščine in sociologije, učitelj glasbe in svetovalni delavec – psiholog.

Cilj projekta
Cilj razpisa je spodbujanje zaposlovanja in vključevanja mladih na trg dela. Z javnim razpisom se mladim, starim do vključno 29 let, prispeva k zagotavljanju dostopnosti do kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V projekt se lahko vključijo vrtci, osnovne šole, srednje šole, dijaški domovi, šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. V času trajanja »Prva zaposlitev« učitelji opravijo strokovni izpit.
Več o samem projektu na strani MIZŠ: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1653

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.