Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Projekt Učenje z uporabo prenosnih računalnikov ali »netbook razred« je triletni pilotni projekt v okviru projekta Informatizacija slovenskega šolstva in je nastal v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Zavodom RS za šolstvo. Je nadaljevanje šolskega projekta Digitalno opismenjevanje, v katerem so si naši učitelji pridobili že veliko znanja in izkušenj s področja uporabe IKT v izobraževalne namene.
Cilji projekta so:1.    kurikularni: evidentirati učne cilje v posodobljenih učnih načrtih za gimnazije, ki jih je smiselno uresničevati s pomočjo IKT;  2.    evalvacijski: ugotavljanje dosežkov dijakov pri učenju z uporabo IKT;3.    izobraževalni v širšem smislu: razvijati digitalno pismenost pri dijakih in učiteljih;4.    organizacijski: oblikovati pravila za uporabo računalnikov pri pouku.
Pilotni projekt izvajamo v 3. D razredu. Na osnovi načrtovanih pedagoških aktivnosti smo se odločili, da vsi dijaki oz. dijakinje tega oddelka dobijo v uporabo prenosne računalnike, ki jih uporabljajo za učenje v šoli in doma.

Dostopnost