+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Razpisi

Razpisna dokumentacija za obnovo šolske knjižnice

Razpisna dokumentacija za obnovo šolske knjižnice: Načrt arhitekture Načrt notranje opreme Načrt gradbenih konstrukcij Načrt strojnih inštalacij Načrt električnih inštalacij in električne opreme Načrt požarne...

več...

Razpis za financiranje dijaških projektov

Upravni odbor Šolskega sklada Gimnazije Jožeta Plečnika v skladu s VII. členom Pravilnika o delovanju Šolskega sklada objavlja RAZPIS ZA FINANCIRANJE DIJAŠKIH PROJEKTOV  RAZPISNA DOKUMENTACIJA Prijavljeni inovativni projekti so lahko iz naslednjih področij:...

več...

Javni razpis za ponudnika šolske prehrane

Objavljamo javno naročilo za izbiro ponudnika šolske prehrane za dobo 2 let. Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 3. 7. 2013 do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 3. 7. 2013 ob 10.30 v šolski učilnici 25 / 4. nadstropje Gimnazije Jožeta...

več...