Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Pravila o prehrani so navedena v Publikaciji GJP Ljubljana.

Prehrana je v ponedeljek, 2. 9. 2019, odpovedana. S prehrano začnemo v torek, 3. 9. 2019.

Malica za oddelke, ki imajo v dopoldanskem času tretjo šolsko uro pouk v učilnicah 7, 8, 15, 17, 18, 22, 25 in 26, je v jedilnici. Oddelki, ki imajo v dopoldanskem času tretjo in četrto uro pouk športne vzgoje, malicajo po prihodu na šolo (4. uro) v jedilnici. Dijaki, ki malico dobijo v jedilnici, morajo imeti s seboj dijaške izkaznice. Dijaki malico prevzamejo pri razdelilnem pultu in po končani malici za seboj pospravijo. Dijaki 1. letnika dobijo izkaznice konec meseca septembra. Njihovo prijavo v septembru bomo uredili.

Ostali oddelki v dopoldanskem času malicajo v razredu, kjer imajo tretjo uro pouk. Dežurna dijaka pet minut pred zvonjenjem odideta po malico v jedilnico. Ob zvonjenju jo prineseta v razred in jo razdelita po priloženem seznamu med dijake. Po končani malici sortirane biološke odpadke (PVC vedro) in embalažo (plastična vreča) odneseta v jedilnico.

Kosilo in popoldanska malica (popoldanski pouk) potekata samo v jedilnici. Malice so med glavnim odmorom, kosila so od 12.15 do 15.00. Nekateri razredi imajo v tem času pouk. Za njih kosilo na ta dan odpade. Tudi dijaki 4. letnika imajo pouk (izbrani predmeti) v času kosila. V takem primeru se morajo dijaki od kosila odjaviti sami. Dijaki 1. letnika se o odjavi kosila dogovorijo z razrednikom ali pridejo do Jurija Robiča.

Kadar je pouk samo dopoldan, se upoštevajo navodila iz prvih dveh odstavkov.

Kadar so dijaki na športnem dnevu ali kateri drugi enodnevni šolski dejavnosti izven šole, sta malica in kosilo odjavljena.

V primeru odsotnosti od pouka se mora dijak od malice in kosila odjaviti. Odjava do 9.00 velja za naslednji dan. Dijak lahko tudi sam spreminja menije obrokov. Spremeni ga lahko za 14 dni vnaprej, najkasneje en dan pred obrokom.

Dijaki, ki ste naročeni na dietne malice, se zglasite pri Juriju Robiču. Na voljo vam  je med glavnim odmorom v učilnici 18 ali kabinetu fizike. Kdor je naročen na dietno malico, naj prinese potrdilo, zaradi česar je potrebno individualno reševanje.

Obstoječa pravila bodo v veljavi do predvidenega povečanja naročenih malic in kosil. Dodatno naročanje na malice in kosila je možno z obrazcem, ki ga dobite na spletni strani šole (Razno, Šolska prehrana, Obrazec za …) ali v tajništvu GJPL. Za vnos so potrebni trije delovni dnevi.

Jurij Robič

Razpored malic  

Dostopnost