Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Prvo srečanje bo v ponedeljek, 21. 3., ob 14.15. Dobimo se pred kabinetom za zgodovino in geografijo v 3. nadstropju.

Dijake vabim na krožek z delovnih naslovom Turistični vodnik na GJP (kratka predstavitev zgodovine GJP v luči delovanja Jožeta Plečnika).
Na krožku bi dijake seznanil s kratko zgodovino naše gimnazije od začetka gradnje šole po načrtu arhitekta Plečnika. Dijake bi seznanil s splošnim zgodovinskim razvojem medvojne in povojne Ljubljane, ko je arhitekt Plečnik preoblikoval zunanjo podobo mestnega centra.

Praktični del krožka bo namenjen vodenju po šoli. Dijaki bi v okviru nekakšnega izpita sami izvedli kratkotrajno vodenje po šoli (15 do 20 minut). Dobili bi potrdilo, da lahko v zvezi s promocijo naše šole sami popeljejo obiskovalce na predstavitveni ogled naše šole. Dijaki bi za doprinos k promociji naše šole dobili določeno število ur za OIV.


Informacije dobite pri prof. Svitu Šturmu.

Dostopnost