+386 1 620 42 00 gjp@gjp.si

Na podlagi člena B4 Statuta Dijaške skupnosti Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana sklicujem 2. redno sejo senata DS GJPL v šolskem letu 2018/2019, ki bo v ČETRTEK, 25. oktobra 2018,  6. šolsko uro (ob 12.35) v šolski jedilnici.  

Predlagani dnevni red: 

  1. potrditev dnevnega reda
  2. potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019
  3. razdelitev senata na štiri odbore
  4. seznanitev s projekti, za katere bo DS dala vlogo v šolski sklad
  5. ŠUBAFEST 2018
  6. razno.

Seje se obvezno udeleži vsaj en predstavnik iz vsakega razreda.  V kolikor se predsednik razreda ne more udeležiti, poišče sebi zamenjavo.

Opravičeni so dijaki, ki imajo to uro napovedano pisno ali ustno ocenjevanje znanja.

Vljudno vabljeni!

Luka Đekić, predsednik DS GJPL