Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

V petek, 10. 5. 2019, smo Nejc Govednik, Mark Svete, Urban Drčić Jandl in Luka Gal Novak iz 2. A-razreda v avli 3. nadstropja izvedli anketo o odnosu dijakov do narave, o potrošništvu in o trajnostni mobilnosti. Na vprašanja je med odmori odgovorilo 17 dijakov.

55 % vprašanih je bilo moških in 45 % žensk. 33,3 % anketiranih dijakov je bilo iz 4. letnika, 22,2 % iz 2. letnika in 44,4 % iz 1. letnika.

66,7 % anketirancev je izrazilo stališče, da se jim zdi pomembno delati in se učiti v urejeni učilnici, za 33,3 % je to zelo pomembno. Nihče ni odgovoril, da se mu to ne zdi pomembno ali da mu je vseeno.

Pri vprašanju »Kako poskrbite za delovno okolje?« je 66,6 % dijakov izbralo odgovor »Poberem smeti in poskrbim za ločevanje«, 22,2 % odgovor »Poberem smeti in jih vržem v koš«, 11,1 % odgovor  »Ne skrbim« in nihče ni odgovoril, da še povečuje neurejenost delovnega okolja.

Razstavo o Ljubljanskem barju na šoli si je ogledalo le 3,7 % vprašanih dijakov, ker jih tematika zanima.  44,4 % vprašanih si jo je ogledalo, ampak površno, 44,4 % si je ni ogledalo, ker ne vedo, da je ta razstava na šoli. 7,4 % vprašanih pa si razstave ni ogledalo, ker jih tematika ne zanima.

Na vprašanje »Na kakšen način pridete do šole in domov?« je 33,3 % vprašanih odgovorilo, da z avtobusom, 33,3 % s kombiniranim prevozom P+R, 33,3 % se v šolo vozi s kolesom, z vlakom, z avtom ali peš pa ne prihaja nihče od anketiranih dijakov.

Na vprašanje »Ali se ravnate po načelih trajnostne mobilnosti?« je 44,4 % anketirancev odgovorilo z »Da, kot posameznik se zavedam odgovornosti do okolja«, 44,4 % je odgovorilo, da ne vedo, kaj to pomeni, 11,1 % jih za to ne skrbi, nihče pa nima slabe vesti, ker o okolju ne razmišlja.

Na vprašanje »Ali poznate še kakšen način, s katerim bi lahko zmanjšal emisije škodljivih plinov iz prometa?« so nekateri odgovorili, da s prepovedjo dizelskega goriva, veliko pa jih je tudi odgovorilo, da s povečanjem števila koles in električnih vozil.

Na vprašanje »Ali imate idejo, kako bi lahko spremenil energetsko oskrbo naše šole?« je večina odgovorila z ne vem, nekateri so predlagali ugašanje luči, nekdo je predlagal manj ogrevanja in nekdo je predlagal postavitev sončnih celic na teraso šole.

Vprašanje »Kaj mislite o globalnem segrevanju« je bilo premalo natančno, saj so nekateri začeli v odgovore vključevati politiko. Vsi pa so se je strinjali, da je globalno segrevanje velik problem.

Na vprašanje »Za kaj najpogosteje zapravite svoj denar?« je 78 % vprašanih odgovorilo, da za hrano, 11 % za obleko in 11 %  za računalniške igre.

Na vprašanje »Kolikokrat se odločite za pomoč socialno šibkejšim?« je 66,7 % anketirancev odgovorilo z »Redko – 1-krat na leto«, 22,2 % s »Pogosto – 1-krat mesečno«, 11 % dijakov pa je odgovorilo, da nikoli.

Na vprašanje »Ali vas moti kajenje v okolici šole?« je 78 % odgovorilo z »Ne, me ne moti, čeprav ne kadim«, 11 % z »Moti me, a se s tem ne ukvarjam«, 11 % z »Moti me, šola bi to morala preprečiti«, nihče pa ni odgovoril, da ga kajenje ne moti, čeprav kadi.

Nekateri odgovori so nas presenetili, na primer vprašanje o razstavi o Barju: anketirali smo v 3. nadstropju, kjer je bila razstava o Barju, a kljub temu so nekateri dijaki rekli, da je sploh niso videli.

Poročilo smo pripravili avtorji ankete iz 2. A

 

 

 

Dostopnost