Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

OUTJ logo manjsiV petek, 12. aprila 2013, je na naši šoli potekalo zelo uspešno profesionalno usposabljanje z modeliranjem timskega pouka španščine z naslovom Jezikovno obogateni kurikul: Medkulturna vzgoja z uporabo filma pri pouku tujih jezikov v okviru projekta Obogateno učenje tujih jezikov II v sodelovanju s tujima učiteljema za španščino in angleščino, ki poučujeta na naši šoli.

 

Modeliranje spanscina 1Modeliranje spanscina 2

Teoretični okvir usposabljanja je postavila vodja projekta Katja Pavlič Škerjanc z uvodnim predavanjem, v katerem je izpostavila pomen medkulturne vzgoje ter vloge filma kot orodja in sredstva medkulturne vzgoje. Po predavanju smo predstavili šolo, poučevanje jezikov, timski pouk na šoli, izkušnje s timskim poukom ter vrste in uporabo različnih oblik interaktivnega timskega poučevanja. Sledila je priprava na obe učni uri. V prvi z naslovom Mamilarski karteli – povezave med Mehiko in ZDA v 4. E so udeleženci opazovali dejavnosti in vlogo obeh učiteljev, komunikacijo med učiteljema in komunikacijo učiteljev z dijaki. To uro sta izvedla dva tuja učitelja, ki delujeta na naši gimnaziji, Ignacio Escriche Rubio, tuji učitelj za španščino, ter Will Tomford, tuji učitelj za angleščino. Prepletala sta se dva jezika, španščina in angleščina. Kot iztočnico za obravnavo učne snovi sta uporabila posnetek iz YouTuba. Drugo uro v 3. E z naslovom Španska državljanska vojna sta izpeljala tuji učitelj za španščino Ignacio Escriche Rubio ter slovenska učiteljica za španščino Veronika Vizjak. Uporabila sta španski film, ki obravnava omenjeno tematiko, La lengua de las mariposas. Pri drugi uri so udeleženci zapisovali dejanja, ravnanja, odzive ipd. ter ugotavljali njihovo dodano vrednost.

Po dveh urah kolegialnih opazovanj je sledila kratka refleksija vseh učiteljev, ki so uri izvedli. Z udeleženci so se pogovorili o idejah, ki bi jih sami takoj uporabili v svoji pedagoški praksi, o novih idejah, ki so se jim porodile med opazovanjem, ter o delih ure/ur, ki jim niso bili najbolj jasni.

Sledili sta dve delavnici. V prvi so udeleženci delali v parih po posameznih jezikih. Ogledali smo si napovednike filmov v različnih jezikih, nato so pripravili osnutek ure ali učnega skopa z uporabo izbranega filma. V drugi delavnici pa smo oblikovali mešane pare, sestavljene iz različnih jezikov. Njihova naloga je bila, da sami izberejo film/e, ki bi ga/jih lahko uporabili za izpeljavo medpredmetne povezave. Nastala je kopica novih, odličnih, izvirnih idej, ne le za medpredmetne povezave, ampak tudi za izpeljavo projektnega dne ali celo za mladinske ure.

Projektni tim OUTJ

Dostopnost