Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

OUTJ logo manjsi

18. marca 2013 je na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana potekalo profesionalno usposabljanje z modeliranjem timskega poučevanja francoščine s tujim učiteljem. V okviru projekta OUTJ-2 smo se pri francoščini odločili za predstavitev vloge književnosti kot sredstva medkulturne vzgoje pri pouku. Glavni cilj tovrstne dejavnosti na tej stopnji je približevanje francoske književnosti dijakom, razvijanje leksikalne zmožnosti in spodbujanje refleksije (tudi primerjalno s slovensko književnostjo) o temah in vsebini.

 

Profesionalno usposabljanje je obsegalo uvodno predavanje ((Med)kulturna vzgoja: Sodobni pristopi k poučevanju književnosti pri pouku TJ, Katja Pavlič Škerjanc), predopazovalno samopredstavitev (učiteljev, šole, projekta in dela s tujim učiteljem), opazovanje dveh učnih ur in poopazovalne delavnice (samorefleksija opazovanih učiteljev in vodeni razgovor z učitelji-opazovalci). Učni uri smo v parih s tujo učiteljico izvedli v razredih 2. B, kjer se dijaki učijo francoščino kot drugi tuji jezik drugo leto in 2/3G, kjer se dijaki učijo francoščino kot tretji tuji jezik drugo oziroma tretje leto (Vesna Čeh Štok in Soizic Dupuy-Roudel: Arthur Rimbaud; Miranda Bobnar in Soizic Dupuy-Roudel: Guillaume Apollinaire). Usposabljanja so se udeležili predstavniki Zavoda za šolstvo, 4 učitelji francoščine in 1 učiteljica zgodovine. Delu usposabljanja je prisostvovalo nekaj profesorskih kolegov in ravnatelj, g. Anton Grosek.

 

S profesionalnim usposabljanjem smo učiteljice pridobile dragoceno novo izkušnjo v timskem poučevanju, ki je vezano na delo s tujim učiteljem. Izbira krovne teme nas je zavezovala, da smo svoje delovanje tekom celega leta usmerjale ciljno in vsebine smiselno navezale na učni načrt. V poopazovalnih delavnicah smo z udeleženci razvili konstruktivno refleksijo opravljenega dela, izmenjali izkušnje in pridobili nove poglede na poučevalne prakse.

Miranda Bobnar in Vesna Čeh Štok

Dostopnost