Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

V sredo, 18. 1. 2017, je na šoli potekala okrogla miza na temo “matura”. Vodil jo je predsednik DS GJPL Nikša Maletić. Na okrogli mizi so bili prisotni dijaki, profesorji ter vodstvo šole. Na zastavljena vprašanja so pretežno odgovarjali profesorji, nato je sledila krajša razprava.

Dotaknili smo se tem, kot so priprave na maturo, uspešnost dijakov na maturi, večja angažiranost dijakov v učnem procesu …

  • Ugotovili smo, da dijaki pogosto ne izkoristijo možnosti za izboljšanje rezultatov na maturi, ki so jim dane. Ne potrudijo se dovolj za izdelavo poročil terenskih in laboratorijskih vaj in za seminarske naloge. Nekateri dijaki poročil sploh ne oddajo ali pa oddajo nepopolna, zato ne dosegajo vseh možnih točk interne ocene.
  • Prav tako dijaki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov podcenjujejo težavnost mature. Pogosto dijaki ne jemljejo dovolj resno izbirnih predmetov, zato se dogaja, da so ravno pri teh predmetih ocene nižje.
  • Velik vpliv na to, koliko truda vloži dijak v pripravo na maturo, ima izbira fakultete. Dijak, ki se vpisuje na fakulteto z visoko omejitvijo in za katero je potrebno dobro predznanje, se bo na maturo seveda bolj pripravljal kot nekdo, ki se vpisuje na manj zahtevno fakulteto (brez omejitev).
  • Prav tako se je debatiralo o obveznih maturitetnih predmetih ter o tem, zakaj pri nekaterih predmetih je višji nivo, pri drugih ga pa ni. Profesorji so pojasnili, da se v prihodnje pripravlja nivojsko ocenjevanje tudi pri izbirnih predmetih. Zahteve oz. pogoji vpisa na posamezne fakultete so različni. Zato niso za vsakega dijaka vsi maturitetni predmeti enako pomembni.

Z izvedbo okrogle mize smo zadovoljni, saj smo pokazali, da take razprave zanimajo tako profesorje kot dijake.  Za marec načrtujemo obsežnejšo okroglo mizo na temo »prihodnost GJPL«.

Okrogla miza

 

Dostopnost