Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

22. marec je svetovni dan vode in z njim že nekaj let začenjamo mesec, posvečen okolju. Zaključili ga bomo 22. aprila 2016 s svetovnim dnevom Zemlje.

Z dijaki, ki so predstavniki razredov v Ekošoli, v tem času pripravljamo nekaj projektov, v katere bi vas radi čim bolj vključili:

  1. Do konca marca poteka fotografski natečaj z naslovom Voda v mojem okolju. Vabimo vas, da v njem sodelujete tako, da na šolski spletni strani poiščete naslov, na katerega pošljete čim lepše fotografije svoje vode; nagrajene fotografije bodo razstavljene v 3. avli naše šole.
  1. Z današnjim dnem se vključujemo v vseslovenski okoljsko-humanitarni projekt

Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za nov inkubator. Zbiranje bo potekalo od 22. 3. do 22. 4.2016. Vse zbrane odpadne plastenke morajo biti izpraznjene, stisnjene, zaprte nazaj s pokrovčkom (da se ne razprejo ali ne izteče morebiten ostanek vsebine) in zbrane v posebni vreči, ki jo bo odpeljala Snaga. Zbirajo se izključno plastenke pijač.

Plastenke odlagajte v zabojnike na hodnikih, ki so privlačno označeni. Prosimo, da v te zabojnike ne odlagate ostalih odpadkov. Sredstva, zbrana s pomočjo akcije, bodo namenjena za sofinanciranje nakupa inkubatorja v Porodnišnici Kranj.

  1. V zbiralni akciji starih mobilnikov »Halo, si za to«, bomo do 22. aprila 2016 zbirali stare mobitele, ki jih bo Rotary Slovenija recikliral in z zbranimi sredstvi pomagal socialno šibkim družinam. Del denarja pa bodo dobile tudi šole, ki bodo zbrale največ aparatov.
  1. Naš skupni trajni projekt pa naj bo Odgovorno ločevanje odpadkov.

Če se ozrete v koše v učilnicah, vidite, da je v njih vse zmešano, čeprav so oznake na njih zelo jasne. Z ločevanjem odpadkov pokažemo svoj odnos od okolja in prepričana sem, da smo zmožni narediti veliko več, kot kažemo zdaj. Torej: v mesecu vode in Zemlje pokažite več odgovornosti do odpadkov.

Dijaki, vključite se v te akcije, saj so priložnost, da naredite nekaj dobrega zase, za našo šolo in za svet, v katerem živimo.

Koordinatorice Ekošole GJP

Projekt Odpadne plastenke za nov inkubator:

Cilji projekta:

  • dosledno ločevanje odpadnih slovenskih plastenk PET z namenom usmerjanja v predelavo za recikliranje in izdelavo novih, recikliranih plastenk PET,
  • ozaveščanje o krogotoku/zapiranju snovnih tokov: nastajanje plastenk® dosledno ločevanje ®zbiranje® recikliranje® novi, reciklirani izdelki,
  • povečati zavedanje, kako z doslednim ločevanjem odpadne embalaže omogočamo izdelavo sekundarnih surovin in recikliranih izdelkov ter tako ohranjamo naravne vire,
  • spodbujati ustvarjalnost in raziskovalno delo mladih,
  • ločeno zbrati čim več plastenk za sofinanciranje nakupa inkubatorja,
  • združevati slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove, podjetja, druge organizacije in posameznike pri ohranjanju naravnih virov in humanitarnosti.

→ Zakaj?
– Ker pomagamo novorojenčkom v Sloveniji, v letošnjem letu v Porodnišnici Kranj.
– Ker proizvodnja in potrošnja v EU dvakratno presegata biološke zmogljivosti in razpoložljive naravne vire. Z zapiranjem snovnih tokov ohranjamo naravne vire.

→ Kako?
– V slovenskih ekovrtcih, ekošolah, ekofakultetah: z doslednim ločevanjem in zbiranjem odpadnih plastenk PET ter ustvarjalnostjo.

Plastenke za inkubator

Dostopnost