Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Z 12. 1. 2013 je začel veljati novi Zakon o šolski prehrani (Ur.L.RS,št.3/2013-ZšolPre-1), ki se bo začel uporabljati 1. 2. 2013. Aktualna novost omogoča za proračunski leti 2013 in 2014 pridobitev subvencije za malico po nekoliko ugodnejših pogojih.

Do polne subvencije za malico oz. do v celoti brezplačne malice so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.

Do delne subvencije za malico pa so upravičeni dijaki iz družin, v katerih dohodek na osebo znaša: nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene malice, oziroma nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 % cene malice.

 

Navedeni pogoji se bistveno razlikujejo od dosedanjih v tem, da je sedaj pravica do subvencije za malico vezana neposredno na odstotek, ugotovljen v postopku odločanja o pravici do otroškega dodatka.

 

 Odločbe, izdane po prej veljavnih predpisih, se ne spreminjajo oz. veljajo do izteka.

Dijaki, ki te pravice nimajo priznane, vendar imajo v družini veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, veljavni na dan 31. 12. 2012 in v kateri je ugotovljen odstotek neto povprečne plače v okviru zgoraj navedenih cenzusov, bodo to pravico pridobili s 1. 2. 2013. Tem dijakom bodo CSD do konca januarja 2013 izdali odločbo o upravičenosti do subvencije za malico (oz. kosilo), kar pomeni, da jim ni potrebno vlagati vlog, saj CSD s podatki o izdanih odločbah o otroškem dodatku že razpolagajo.

Dijaki, ki pravice do subvencije za malico  nimajo priznane in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pa morajo pri pristojnem CSD vložiti vlogo za subvencijo malice. Rok za vložitev vloge je dva meseca od uveljavitve zakona, pravica pa jim bo veljala od začetka uporabe zakona, torej od 1. 2. 2013.

Dostopnost