Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Kot člani programa Ekošola Slovenije se naša šola vsako leto udeleži tekmovanja v znanju iz okoljskih vsebin, EKOKVIZ.

Na šolsko tekmovanje, ki  bo 13. 12. 2016, se lahko prijavite pri svojih profesoricah biologije. Najboljši trije se bodo udeležili državnega tekmovanja, ki bo v januarju 2017. Letos bo tekmovanje iz treh vsebinskih sklopov:

  • Preteklost oblikuje sedanjost in prihodnost
  • Krožno gospodarstvo
  • Odgovorno s hrano.

 

Gradiva se nahajajo na spletni strani Ekošole Slovenija.

http://ekosola.si/2016-2017/projekti/ekokviz-za-ss/

Mentorji Ekošole GJP

 

Vsebinski sklopi:

Preteklost oblikuje sedanjost in prihodnost:

V prvi temi letošnjega Ekokviza se bomo spraševali, katera odkritja v preteklosti so oblikovala današnji način življenja.

Teslin izum izmeničnega toka je omogočil lažji in učinkovitejši prenos električne energije na daljavo.  Po njegovih načrtih pa so izdelali tudi prvo hidroelektrarno na Niagarskih slapovih. Po zaslugi Galvanijevih poskusov danes znamo shraniti električno energijo v bateriji. Po zaslugi Marie Curie poznamo reaktivnejši kemijski element od urana, ki sta ga skupaj z možem poimenovala polonij. Radioaktivne elemente pa dandanes uporabljamo tudi za pridobivanje električne energije. Še več zanimivosti pa v gradivu.

 

Krožno gospodarstvo:

V temi Krožno gospodarstvo se bomo osredotočili na ravnanje z odpadki in vpeljavo načel gospodarjenja brez odpadka.

Krožno gospodarstvo temelji na uporabi obnovljivih virov energije ter opušča uporabo nevarnih kemikalij, znižuje porabo snovi in preko skrbne zasnove izdelkov znižuje nastajanje odpadkov proti ničelni stopnji. Pri tem načinu gospodarjenja vsaka komponenta optimalno dopolnjuje celoto tako, da omogoča kroženje materialov in ohranja dodano vrednost kolikor dolgo je mogoče. Materiali ostajajo znotraj gospodarstva tudi potem, ko material ali izdelek doseže konec življenjske dobe.

 

Odgovorno s hrano:

Pri temi boste spoznali načine odgovornega ravnanja s hrano, kakšen pozitiven in negativen vpliv ima določena hrana na okolje in od česa je to odvisno. Spoznali boste bolezni, povezane s prehranjevanjem in predelano hrano, hkrati pa se poglavje vsebinsko dopolnjuje s projektom “Odgovorno ravnanje s hrano”, v katerem se spodbuja prehranska pismenost posameznika in družbe kot celoto in je trajnostno naravnan.

Gradivo: http://ekosola.si/2016-2017/projekti/ekokviz-za-ss/

 

Dostopnost